• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Անդրանիկ Խեչումեան՝ Հայ-Իրանական Բարեկամութեան Դրօշակիր

05.07.2018   19:58

Թեհրանի հանրայայտ օրաթերթերէն՝ «Էթեմադ»-ը, վերջերս հետաքրքրական հարցազրոյց մը ունեցած է իրանահայ թարգմանիչ, բեմադրիչ, թատրոնի եւ շարժանկարի դերասան՝ Անդրանիկ Խեչումեանի հետ, որ կարեւոր է իր բովանդակութեամբ՝ իբրեւ հայ-իրանական բարեկամութեան փաստաթուղթ: Այս մասին կը հաղորդէ Իրանի «Արաքս» շաբաթաթերթը։

«Թէեւ երկու ժողովուրդներու բարեկամութիւնը շատ խոր արմատներ ունի, բայց, դժբախտաբար, անիկա քիչ արտացոլուած է գրականութեան մէջ եւ այդ աշխատանքը իրականացնելը մեր պարտքն է»,- զրոյցին ընթացքին ըսած է Խեչումեանը եւ աւելցուցած, որ «Արուեստն ու գրականութիւնը կրնան փրկել աշխարհը»:

Ակնարկելով հայ գրականութեան երեւելիներու անունները, Խեչումեան նշած է, որ Խորհրդային ժամանաշրջանին հայ գրականութիւնը մեծ վերելք ապրած է եւ ընդամէնը երեք միլիոն բնակչութեամբ երկրին մէջ արժանի գիրքերուն տպաքանակը հասած է 50-70 հազարի»:

Խեչումեան յիշատակած է նաեւ անոնց անունները, որոնք որոշակի ներդրում ունեցած են հայ-իրանական գրականութիւնը երկուստեք ծանօթացնելու գործին մէջ, մասնաւորաբար յիշատակելով՝ Ահմատ Նուրիզատէի, Ազատ Մաթեանի, Էդուարդ Հախուերթեանի, Գէորգ Ասատրեանի եւ այլոց անունները:

Խեչումեան յատուկ շնորհակալութիւն յայտնած է նաեւ անոնց, որոնք խորհուրդներով եւ գործունէութեամբ զօրակցած են իրեն, այդ շարքին յիշելով Անդրանիկ Սիմոնեանի եւ «Արաքս» շաբաթաթերթի խմբագիր Մովսէս Քեշիշեանի անունները:

Յիշատակենք, որ Անդրանիկ Խեչումեանը հայերէնէն պարսկերէն թարգմանած է ու հրատարակութեան յանձնած 36 թատերախաղ, 13 վէպ եւ երկու երկ, որոնք միատեղուած են 35 գիրքի մէջ. երեքը Երուանդ Օտեանէն՝ «Ընկեր Փանջունի»-ն, «Թաղականին կնիկը» եւ «Անիծեալ Տարիներ»-ը, Վահան Թոթովենցի «Կեանքը հին հռովմէական ճանապարհի վրայ», Աշոտ Աղաբաբեանի «Մենակը», Աբիգ Աւագեանի «Հարաւային տենդ»-ը, Սերօ Խանզադեանի «Քարանձաւի բնակիչները», պատմուածքներ Գուրգէն Խանճեանէն, երկեր՝ Էդուարդ Միլիտոնեանէն եւ Լիպարիտ Սարգսեանէն ու նաեւ շարք մը թատերախաղեր, վէպեր եւ պատմուածքներ, որոցմէ քանի մը հատը, պարսիկ ընթեցողի կողմէ ընդառաջուելու հետեւանքով, արժանացած են երկրորդ եւ երրորդ տպագրութեան:

Խեչումեան թարգմանութիւններ կատարած է նաեւ պարսկերէնէ հայերէն՝ Աբբաս Ջահանգիրեանէն «Համունը եւ Ծովը» պատմաւածքը եւ հինգ փիէս Պահրամ Պէյզայիէն, Էսմայիլ Շաֆիյիէն, Ռահմաթ Ամինիէն եւ ուրիշներէ:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր