• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Երուսաղէմի Սրբոց Թարգմանչաց Վարժարանի Շրջանաւարտները Աւարտական Վկայականներ Ստացան

02.07.2018   20:10

Երուսաղէմի Սրբոց թարգմանչաց երկրորդական վարժարանի շրջանաւարտներուն հանդիսաւոր պայմաններու մէջ աւարտական վկայականներ յանձնելը եւ հիւրասիրութիւն կազմակերպելը Երուսաղէմի Հայ երիտասարդաց միութեան կողմէ աւանդոյթ  դարձած է:

Յունիս 21-ին տասը շրջանաւարտներու համար տեղի  ունեցած է հերթական նախաձեռնութիւնը, որուն ներկայ  եղած են ՌԱԿ Երուսաղէմի շրջանային վարչութեան ատենապետ Յակոբ Շոհմելեան, Երուսաղէմի Հայ երիտասարդաց միութեան նախագահ Յակոբ Փանոսեան, շրջանային վարչութեան եւ միութեան անդամներ, ուսուցիչներ, նախկին շրջանաւարտներ, ծնողներ եւ այլ հիւրեր: Տօնական ճաշկերոյթին հրաւիրուած  եղած են նաեւ օտար վարժարաններ յաճախող հայ աշակերտներ:

Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Հայերն այսօր»-ը, աշակերտներուն նաեւ յուշանուէրներ  յանձնուած են, ներկաները անոնց ուսումնառութիւնը աւարտելու առիթով շնորհաւորած են, բարի երթ, լուսաւոր ապագայ մաղթած կեանքի նոր շրջափուլին մէջ` յորդորելով հետագային լաւ մարդ դառնալ` ստացած գիտելիքներով Հայաստանին օգտակար  ըլլալու համար:

Ջերմ մթնոլորտի մէջ աշակերտները շնորհակալութիւն  յայտնած են միութեան` ձեռնարկի կազմակերպման համար եւ վստահեցուցած` երբեք չմոռնալ վարժարանէն ներս անցուցած հայաշունչ օրերը:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր