• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

23.06.2020   09:45

Աշխարհիս վրայ անսպասելիօրէն վրայ հասաւ “Քորոնա” պսակաձեւ ժահրը, որ անխղճաբար թողեց իր բացասական ազդեցութիւնը հանգիստ կեանքի բոլոր բնագավառներուն,  ի մասնաւորի կրթական ոլորտին վրայ։ 

Ուստի, ժահրին ստեղծած ընկերատնտեսական դժուարութիւններուն դիմաց, եւ անոր զուգահեռ կատարուած նիւթաբարոյական աջակցութիւնները,  խոնարհաբար կը փարատեն ամէն խոչընդոտ։

Հետեւաբար, Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին կրթական ընթացքը առողջ ու կենսական պահելու համար, վարժարանս շնորհակալութեամբ կը ստանայ հետեւեալ նուիրատուութիւնը.֊

Տիար Վազգէն Հատիտեան        1.000ԱՄՆ Տոլար

 

 

Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի

Տնօրէնութիւն ու Հոգաբարձութեան կազմ

 

 

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր