• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Գոյժ եւ Ցաւակցագիր

20.08.2015   16:04

«ԿԱՄԱՐ» գրականութեան եւ գեղարուեստի անկախ պարբերաթերթի խմբագրութիւնս սոյն գրով կը գուժէ դառն կորուստը իր աշխատակիցներէն՝  բանաստեղծ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԱԹԵԱՆի, որ իր մահկանացուն կնքեց Լոս Անճելըսի մէջ (թաղումը՝ 7 Օգոստոս 2015):

Հանգուցեալը (ծնունդը՝ 1930, Պէյրութ) կը պատկանէր լիբանանահայ գրական  միջին սերունդին ու հեղինակ էր բանաստեղծական հատորներու եւ գրադատական յօդուածներու՝ իր աշխատակցութիւնը բերելով լիբանանահայ գրական մամուլին: Վերջին տասնամեակին տեղափոխուած էր Լոս Անճելըս (Գալիֆորնիա), ուրկէ  կը բերէր իր յարգելի մասնակցութիւնը մեր գրական մամուլին:

Այս տխուր առիթով՝ «Կամար»ի խմբագրական կազմը կը յայտնէ իր խորազգած ցաւակցութիւնը բարեյիշատակ  հանգուցեալին ընտանեկան պարագաներուն, հարազատներուն եւ գրչի բարեկամներուն:

Յաւերժ լոյս եւ խաղաղութիւն իր հոգիին:

Խմբագրութիւն «ԿԱՄԱՐ» պարբերաթերթի

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր