• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայկական Կեդրոներ Կը Շարունակեն Ջրամատակարարման Ծառայութիւն Կատարել Հալէպի Մէջ

12.08.2015   20:18

Հալէպի բնակչութիւնը կը շարունակէ ճաշակել աշխարհի ամէնէն վտանգաւոր պատերազմներէն մէկը՝ հրասանդերու, կազի շիշերու եւ զանազան տեսակի հրթիռներու արձակումներուն պատճառած ահ ու սարսափի, աւեր ու քանդումի կողքին տարիներէ ի վեր կը դիմագրաւէ նաեւ կենցաղային դժուարութիւններ: Այս մասին կը յայտնէ Perio newsը:

Արդարեւ քանի մը շաբաթէ ի վեր, Հալէպի մէջ ջուրի հոսքի դադրեցման պատճառով՝ հերթաբար ջրամատակարարում կը կատարուի քաղաքի զանազան շրջաններու մէջ:

Քաղաքի տարբեր կառոյցներ, ըլլան մզկիթներ կամ որոշ շէնքեր, որոնց կարգին նաեւ հայկական ակումբներ, կեդրոններ եւ եկեղեցիներ, որոնք ջրհորներ եւ ջրամբարներ ունին, կը շարունակեն ջուրի մատակարարման ծառայութիւն կատարել անվճար։ Ուստի բազմաթիւ փողոցներու մէջ կարելի է տեսնել՝ երկար շարքերով ջուր ամբարելու համար իրենց կարգը սպասող մարդիկ:

Ջուրի տագնապի հետեւանքով պարտք կը զգանք, կը յայտարարէ Perio newsը մեր սիրելի ժողովուրդին՝ թելադրելու, որ զգոյշ ըլլան անվստահելի աղբիւրներէ ջուր ըմպել, որպէսզի օգտագործման հետեւանքով չհիւանդանան յատկապէս մեր երախաները։

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր