• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Պէյրութի Մեսրոպեանը Նուաճեց Լիբանանի Դպրոցներու Ճատրակի Ախոյեանութեան Պրոնզէ Բաժակը

28.05.2015   15:49

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի ճատրակի հաւաքականը պատուաբեր էջ մը եւս աւելցուց վարժարանի մարզական նուաճումներու մատեանին մէջ, երբ Կիակի, 3 Մայիս 2015-ին երրորդ հանդիսացաւ Լիբանանի դպրոցներու ճատրակի ախոյեանութեան մրցումներուն: Մրցումները կազմակերպուած էին Լիբանանի ճատրակի ֆետերասիոնին կողմէ. կը մասնակցէին լիբանանեան 26 վարժարաններու հաւաքականները:

Մեր վարժարանի աշակերտական խումբին անդամները՝ Նանօր Առնէլեան, Կի Գալուստ, Ճիօ Գալուստ, Ժանտարք Տաւուլպէօքեան, Յակոբ Թերզեան եւ Կարօ Գալֆայեան ցուցաբերեցին վարպետ եւ հնարամիտ խաղ: Անոնց յաջողութեան մէջ մեծ էր դերը ճատրակի ուսուցիչ պրն. Էլի Հուլիշեանին, որ տարիներէ ի վեր կը հետեւի պատանի խաղցողներու պատրաստութեան եւ յառաջդիմութեան:

Այս առիթով, Մեսրոպեանի տնօրէնութիւնը շնորհաւորեց պրոնզէ բաժակակիր աշակերտներն ու անոնց ծնողները, գնահատեց ինչպէս վերջիններուն, նոյնպէս եւ պատասխանատու ուսուցիչին ջանքերը՝ պատանիներու մտաւոր ընդունակութիւնները զարգացնող այս մարզաձեւին շնորհուած ուշադրութեան համար:

 ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

photo 2 (2)photo 3 (2)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր