• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Քարէ Անմոռուկ Պուլկարիոյ Մէջ

05.02.2015   12:35

Պուլկարիոյ Բլովտիւ եւ Սոֆիա քաղաքներու կեդրոնը, հայ սկաուտներ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի խորհրդանիշ անմոռուկ կազմած են ներկուած քարերով։ Այս մասին կը յայտնէ “Հայերն Այսօր”ը։

Ինչպէս գիտէք, սկաուտական գործունէութեան բնորոշ են նման նախաձեռնութիւններ. քարերով, պարաններով, փայտերով ձեռային աշխատանքներ պատրաստել, ուստի Պուլկարիոյ սկաուտները ներկուած քարերով անմոռուկ կազմած են՝ ի յիշատակ մէկուկէս միլիոն հայ նահատակներուն։

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր