• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայոց Ցեղասպանութեան100-Ամեակի Լիբանանի Կեդրոնական Մարմնի Աշխատանքային Նիստը Զմմառու Վանքին Մէջ

21.08.2014   00:50

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Լիբանանի կեդրոնական մարմինը իր հերթական աշխատանքային նիստը գումարեց Զմմառու վանքին մէջ մասնակցութեամբ Պատրիարքական փոխանորդ Զմմառու վանքի մեծաւոր Հայր Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեանի։

Այս ժողովին, ՌԱԿ-ը ներկայացուց Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Լիբանանի կեդրոնական մարմնի մէջ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ներկայացուցիչ՝ ընկեր Տոքթ. Վիգէն Ասիլեանը:

Օրակարգը կը վերաբերէր միօրեայ խորհրդաժողով-համագումարի, որ կը նախատեսուի կազմակերպել յառաջիկայ աշնան։ Խորհրդաժողովին պիտի ներկայացուին զեկուցումներ, Ցեղասպանութեան վերաբերող` Զմմառի արխիւատան մէջ գտնուող փաստաթուղթերուն, Վատիկանի արխիւներուն, եւ Լիբանանեան մշակութային ու հոգեւոր տարբեր կեդրոններու մէջ գոյութիւն ունեցող արխիւներուն։ Իբրեւ զեկուցաբերներ նկատի առնուած են Հայաստանի Հանրապետութենէն եւ  իտալիայէն գիտաշխատողներ։

Համագումարի բաժինը առաւելաբար կը վերաբերի 100-ամեակին տեղի ունենալիք ձեռնարկներուն։Կը ծրագրուի հրաւիրել նաեւ միջին Արեւելքի երկիրներուն մէջ գործող Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի յանձնախումբերու ներկայացուցիչները։

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր