• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ Տարելիցի Միջոցառումներ Ամման – Յորդանան

26.07.2014   16:14

10538588_255887587941227_3868750395206467940_n

10404134_255887407941245_7434542703414414299_n

 

10526021_255887421274577_3619032623544003676_n

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր