• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Լիբանանի Մէջ ՀՀ Դեսպանը Այցելեց Արամ Ա. Կաթողիկոսին

16.06.2014   17:36

Պէյրութ, Լիբանան

 

ԼԻԲԱՆԱՆԻՄԷՋՀՀԴԵՍՊԱՆԸԱՅՑԵԼԵՑ

ԱՐԱՄԱ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

 

Ուրբաթ, 13 Յունիս 2014-իառաւօտուն, ԼիբանանիմէջՀայաստանիդեսպանԱշոտՔոչարեանայցելեցԱրամԱ. կաթողիկոսին: Դեսպանըբարիգալուստմաղթեցվեհափառին` Վատիկանէնվերադարձին: ՎեհափառհայրապետըիրգոհունակութիւնըյայտնեցՎատիկանկատարածիրայցելութեանույատկապէսայդառիթովսրբազանքահանայապետինուՎատիկանիբարձրաստիճանպատասխանատուներունհետիրունեցածհանդիպումներունգծով:

ՀանդիպմանընթացքիննաեւանդրադարձեղաւՀայաստանիմէջվերջերստեղիունեցածՀայոցցեղասպանութեան 100-ամեակիյանձնախումբիժողովինեւընդհանրապէս 100-ամեակինախապատրաստականաշխատանքներուն: ՎեհափառհայրապետըկարեւորութեամբշեշտեցՀայաստան-սփիւռքգործակցութիւնըաւելիամրապնդելուեւհայժողովուրդիմիասնականութեանաւելիշօշափելիարտայայտութիւնտալուհրամայականը` մասնաւորաբարցեղասպանութեան 100-ամեակիսեմին:

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր