• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

«Երիտասարդութիւնն է Հաւաքականութեան Մը Գոյատեւումին Երաշխիքը». Ընկ. Սեւակ Յակոբեան 10 Նորագիրներ Միացան ՌԱԿ-ի Շարքերուն

15.06.2020   09:24

Մինչ երկիրը կը դիմագրաւէ աննախընթաց ճգնաժամ մը, որ անդամալուծած է ամէն կառոյց, ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակը ու անոր ղեկավարութիւնը կը մնայ պատնէշի վրայ, երաշխաւորելու լիբանանահայ համայնքի ապահով եւ անփորձանք գոյատեւութիւնը:

Այս ծիրէն ներս Պէյրութի կեդրոնական շրջանին մէջ, կատարուող ցոյցերուն եւ անկարգութիւններուն հարեւանութեամբ տակաւին աշխոյժ կը գործէ Թէքէեան Կեդրոնը, որպէս մեր կազմակերպութեան կեդրոնատեղի եւ «Զարթօնք»ի խմբագրատուն:

Հակառակ վերջին ամիսներու տագնապալի կացութեան կուսակցական շարքերը տակաւին կը մնան կուռ եւ պարբերաբար կը հարստանան նորագիրներով, որոնց պատրաստութեան ու ապա կուսակցական օծելու համար ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը, ոչ մէկ ճիգ կը խնայէ: Արդարեւ, Շաբաթ 13 Յունիս 2020ին 10 նորագիրներու նոր խումբ մը արդէն պատրաստ էր զինուորագրուելու ՌԱԿ-ին:

Անոնք իրենց պատասխանատու երէց ընկերներ` Արմէն Վայէճեանի եւ Կարօ Նիկոլեանի հետ Թէքէեան Կեդրոն ներկայացան վերջին ցուցմունքներն ու խրատները ստանալու, ապա ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ՝ Ընկ. Սեւակ Յակոբեան առաւ իրենց կուսակցական երդումը, որուն միջոցաւ անոնք ուխտեցին հաւատարմօրէն ծառայել ՌԱԿ-ին, Հայ Ժողովուրդին եւ Հայրենիքին:

Ընկ. Յակոբեան նորագիրներուն առջեւ խօսք առնելով շեշտեց առողջ եւ աշխոյժ երիտասարդութեան կարեւորութեանը վրայ, որպէս երաշխիք տուեալ հաւաքականութեան մը գոյատեւման: Ան խրախուսեց նորագիր երիտասարդները ՌԱԿ-ի ճամբով ամբողջական նուիրումով լծուելու Հայ ազգին ծառայութեան գործին՝ հեռու մնալով Հայկական արժէքներու համար խորթ, այսպէս կոչուած ժամանակակից բարքերէ եւ երեւոյթներէ, որոնք հայ պատանին ու երիտասարդը կը շեղէն իր ազգային արժէքներէն եւ հաւատալիքներէն: Ան շեշտը դրաւ գաղափարականի կարեւորութեանը վրայ, որ անձին յաւելեալ արժէք ու խորք կու տայ մարդկային ընկերութեան մէջ:

Աւարտին նորագիրները նախորդող ամիսներուն իրենց կարգին կուսակցութեան շարքերը մտած իրենց հասակակից միւս ընկերներուն հետ ունեցան մտերմիկ խրախճանք մը:

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր