• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հաղորդագրութիւն

23.01.2019   00:02

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը իր հերթական ժողովին երէկ քննարկելէ ետք կարգ մը ներքին կազմակերպչական հարցեր, անդրադարձաւ երկրին կառավարութեան կազմութեան տակաւին ուշացող երեւոյթին, ինչպէս նաեւ ուսումնասիրեց արաբական երկիրներու ընկերատնտեսական գագաթնաժողովի գումարման մանրամասնութիւնները եւ անոր արդիւնքները:

Այս առիթով ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը շեշտեց, որ երկրին տնտեսական իրավիճակը չ’արտօներ աւելի ձգձգել երկրին գործադիր իշխանութեան կազմութիւնը, եւ արաբերէն լեզուով տեղական մամուլին միջոցաւ կոչ ուղղեց առնչուած կողմերուն, որ աճապարեն լուծումներ գտնելու իրավիճակին, ինչը կրնայ ընկերային լուրջ հարցերու տեղիք տալ: Բան մը, որ կրնայ սպառնալ երկրին ներքին ապահովութեան եւս:.

Միւս կողմէ՝ ժողովականները նշեցին, որ լաւատես ակնկալութիւններ ունին արաբական գագաթնաժողովի գործնական արդիւնքներէն ու  Լիբանանի մէջ անոր գումարումէն բխելիք օգուտներէն, մասնաւորաբար ինչ կը վերաբերի սուրիացի գաղթականներուն, որոնց իրավիճակը արմատական լուծումներու կը կարօտի:

Տեղեկատուական գրասենեակ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր