• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Չշահագործել Պատահած Սխալը

07.11.2018   00:02

Կարգ մը լրատուական միջոցներ եւ ընկերային համացանցի օգտատէրեր Լիբանանի զբօսաշրջութեան նախարարի պաշտօնակատարին մէկ խօսքը հրապարակային քննարկումի առարկայ դարձուցած են, ինչ կը վերաբերի Եգիպտոսի Հանրապետութեան մասին նախարարին արտայայտած մէկ կարծիքին:

Այս առիթով ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը կը շեշտէ, թէ խնդրոյ առարկայ նախարարին նպատակը վստահաբար  Եգիպտոսը կամ եգիպտացի ժողովուրդը անպատուել չէր եւ իր խօսքը իր շրջագիծէն դուրս գալով սխալ մեկնաբանուած է լրատուական միջոցներու եւ համացանցի վրայ: Տեղին է սակայն նշել, որ ամէն պարագայի նախարարի խօսքը իր անձնական կարծիքն է, որուն համար ան չուշացաւ ներողութիւն խնդրել եգիպտական կողմէն:

Հիմնուելով վերոյիշեալին վրայ, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային վարչութիւնը կոչ կ’ուղղէ բոլոր լրատուական միջոցներուն եւ ընկերային համացանցի օգտատէրերուն չշահագործել պատահած սխալը եւ փոխարէնը կեդրոնանալ աւելի շինիչ ու նպատակայարմար նիւթերու վրայ:  

Եզրակացնելու համար, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը բարձր կը գնահատէ  Լիբանանի պատմական եւ ռազմավարական կապերը Եգիպտոսի ու անոր ժողովուրդին հետ, որոնք ամէն բանէ վեր են ու կը մնան անխախտ:

Լրատուական Գրասենեակ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր