• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ընկերվարական Յառաջդիմական Կուսակցութեան Պատուիրակութիւնը Պէյրութի Թէքէեան Կեդրոն Այցելեց

04.03.2016   19:29

Հինգշաբթի 2 Մարտ 2016ի երեկոյեան ժամը 4:45-ին կանխաւ ճշդուած ժամադրութեամբ մը, Թէքէեան Կեդրոն այցելեց Ընկերվարական Յառաջդիմական Կուսակցութեան մէկ պատուիրակութիւնը, որ կը գլխաւորէր տուեալ կուսակցութեան տեղեկատուական հարցերու պատասխանատու Ռամի Ռայէսը, ընդունուեցաւ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ ընկ. Միքայէլ Վայէճեանի ու վարչութեան անդամ ընկերներու կողմէ:

Այցելութիւնը կը նպատակադրէր փոխադարձ ծանօթացում եւ ապագայի սերտ գործակցութեան հեռանկարներ:

Հանդիպումը առիթ մըն էր միասնաբար քննարկելու Լիբանանն ու տարածաշրջանը յուզող հարցեր:

Ռամի Ռայէս ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան փոխանցեց՝ Ընկերվարական Յառաջդիմական Կուսակցութեան ղեկավար երեսփոխան Ուալիտ Ժոմպլաթի ողջոյնները, գնահատական խօսքեր ուղղելով Լիբանանահայութեան ու անոր դերին՝ ինչ կը վերաբերի լիբանանեան հայրենիքին զարգացման:

Ռայէս հաստատեց, լիբանանեան ներքին փոխ-հասկացողութիւնները ամրապնդելու  ի խնդիր Ժոմպլաթի մշտական կեցուածքը:

Ընկեր Վայէճեան իր կարգին շեշտեց քաղաքապետական մօտալուտ ընտրութիւնները իրենց թուականին անպայմանօրէն կատարելու անհրաժեշտութեան վրայ, հիմնուելով այն փաստին վրայ, որ անոնք ի բացակայութեան պետական այլ հաստատութիւններու, անմիջականօրէն առնչուած են քաղաքացիին կենցաղային առօրեային հետ, որ անժամանցելի է:

Թէքէեան Կեդրոնի մէջ գտնուած միջոցին հիւրերը այցելեցին «Զարթօնք»ի խմբագրատուն՝ ծանօթանալու կուսակցութեանս Լիբանանի օրկանին աշխատանքներուն ու տարողութեան, իրենք ալ իրենց կարգին ծանօթացնելով  Ընկերվարական Յառաջդիմական Կուսակցութեան առցանց պաշտօնաթերթ «Ալ Անպաա»ի աշխատանքները:

Տեղեկատուական Գրասենեակ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

Visit 1

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր