• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Յայտարարութիւն

13.12.2015   11:11

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան մէջ խռովարարական, պառակտողկան ու զեղծարարական, ինչպէս նաեւ կուսակցական կարգապահութեան հակասող այլ հարցերու համար, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը յետ կախակայման միջոցառման, իր վերջին ժողովին որոշեց՝ կուսակցական շարքերէն վտարել Ստեփան (Ստիւ) Նոխուտեանը:

Այսու պաշտօնապէս կը յայտարարենք, որ Պրն. Ս. Նոխուտեան յետայսու մաս չի կազմեր Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան շարքերուն:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Ուշադրութիւն

Վերջերս հրապարակի վրայ յայտնուած է ՌԱԿի անունը կրող՝ կուսակցութեանս պատիւ չի բերող կեղծ, անորակ ու անվաւեր օրացոյց մը, որ կը հաւակնի կրել ՌԱԿ Լիբանանի Անդամակցութիւն անունը:

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնս յետ հետաքննութեանց՝ յայնաբերած է զայն հրատարակողին ինքնութիւնն ու օգտագործուած տպարանին անունը:

Զուտ շահամոլական ու շփոթ ստեղծող նպատակներով կատարուած այս զեղծարարութեան հեղինակը՝ արդէն իսկ ենթարկուած է կուսակցական պատժամիջոցի եւ շուտով պարտն ու պատշաճը պիտի տնօրինուի՝ այս զեղծարարական հարցին հետ մօտէն կամ հեռուէն կապ ունեցող կողմերուն դէմ:

Մեր շարքայիններուն ու համակիրներուն ուշադրութեան յանձնելով վերոյիշեալը՝ կը մաղթենք, որ անոնք չըլլան զոհերը այս շահամոլական նպատակներով տպագրուած կեղծ օրացոյցը նախաձեռնողներուն՝ զայն գնելով կամ անոր հաշւոյն նուիրատուութիւններ կատարելով:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր