• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հաղորդագրութիւն

11.12.2015   02:31

Դեկտեմբեր 10, 2015

ՌԱԿ 27-րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովին Նախորդող Խորհրդակցական Ժողով

ՌԱԿ 27-րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովը տեղի պիտի ունենայ քաղաքամայր Երեւանի մէջ, 26-29 Մայիս 2016-ին:

Մայիս 25-ին, Երեւանի մէջ, Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովէն առաջ տեղի պիտի ունենայ Խորհրդակցական Ժողով մը, որուն մասնակցելու համար պիտի հրաւիրուին աշխարհի տարբեր երկիրներէն` ներկայի եւ անցեալի ղեկավար դիրքերու հասած Ռամկավար Ազատականներ ինչպէս նաեւ հետաքրքրուող ընկերներ: Խորհրդակցական Ժողովին մասնակից ընկերները պիտի քննարկեն եւ վերլուծեն նոր ժամանակներու պահանջներն ու մարտահրաւէրները եւ ըստ այնմ լուծումներ առաջարկեն:  ՌԱԿ-ի Կանոնագրի որոշ փոփոխութիւններ եւս պիտի առաջադրուին եւ ուսումնասիրուին ժողովին կողմէու յղուին Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովին առ ի քննարկում եւ վաւերացում, որպէսզի ՌԱԿ-ը օժտուի աւելի կատարեալ եւ կենսունակ կանոնագրով մը՝ համաշունչ 21-րդ դարու իրականութեանց:

Այս Խորհրդակցական Ժողովը կազմակերպելու աշխատանքները պիտի ստանձնէ ժամանակաւոր յանձնախումբ մը զոր պիտի գլխաւորէ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նախկին Կեդրոնական Վարչութեան Փոխ-Ատենապետ և փորձառու  Ընկեր Յակոբ Անդրէասեանը: Կազմակերպիչ յանձնախումբի կազմին մասին կը տեղեկացնենք մօտիկ ապագային:

Վերոյիշեալ գործունէութիւններուն՝ Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովին եւ անկէ առաջ տեղի ունենալիք Խորհրդակցական Ժողովին մասին լրացուցիչ մանրամասնութիւններ պիտի հաղորդենք հետագային:

 Ընկերական ջերմ ողջոյններով,

Ի դիմաց՝

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

           Իւճին Քարաճեան                                                       Մայք Խարապեան

                                         Ատենադպիր                                                                Ատենապետ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր