• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Յայտարարութիւն

15.11.2015   22:14

Կարգապահական շարք մը օրինազանցութիւններու պատճառով՝ Ընկերներ Արտաւազդ Մելքիսէթեան եւ Յարութիւն Երկանեան թուականէս սկսեալ մաս չեն կազմէր Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան:

Հետեւաբար Վարչութիւնս պետական, կրօնական, քաղաքական, ազգային, միութենական եւ այլ պատկան մարմիններէն կը խնդրէ նկատի ունենալ այս պարագան:

 

15 Նոյեմբեր 2015

ՌԱՄԿԱՎԱՐ  ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր