• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Մօտ Օրէն Հրապարակի Վրայ Կ՛ըլլայ «ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ»-ի Ամանորեայ Բացառիկը 2015

23.12.2014   01:37

Ամանորեայ Տպագիր Բացառիկին Նպատակը

2015 տարին մեր ժողովուրդին համար յատկանշական տարի մըն է: Տարի մը, որուն ընթացքին պիտի ոգեկոչենք Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակը:

Այս առումով  եւ ուրոյն ձեւով դիմաւորելու այս թուականը՝ գնահատումը կատարելով անցնող տարուան  եւ լաւատեսութեամբ ու յոյսով դիմաւորելու նորը,  ինչպէս նաեւ առիթը տալու համար Ռամկավար Մամուլի այն ընթերցողներուն, որոնք յարմարութիւնը չունին հետեւելու RagMamoul.net ելեկտրոնային մեր կայքին, «ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ» – չորս լեզուներ ընդգրկող – տպագիր հրատարակութեամբ Ամանորեայ Բացառիկով մը հանդէս կու գայ այս առիթով, որ հասանելի ըլլայ մեր բոլոր ընթերցողներուն անխտիր:

Ստանալու Համար Դիմել

«ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ»-ի Խմբագրութեան

+961 3 824833

+1 936 666 2011

+374  7 700 2211

ragmamoul@gmail.com

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր