• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Միքայէլ Նաթանեանի Դամբարանի Օրհնութեան Առիթով

06.11.2014   12:23

*ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԻՎԱՌԵԱՆ*

Vartivarian

Հեռաւոր Նիւ Եորքէն կը շնորհաւորեմ Ձեզ, սիրելի ընկերներ, որ գիտնալով մեր անմահանուն Արմենականին վաստակն ու մանաւա´նդ յեղափոխական մեծ գործը դեռ Վանէն սկսեալ, արժանի գնահատանքն էք որ կու տաք անոր, գոնէ յետ մահու, արժանավայել դամբան մը անոր յիշատակին նուիրելով` մեր մայր գաղութին` Լիբանանի սրտին վրայ։  Արժանի է ան ամէն մեծարանքի եւ մնայուն յարգանքի։ 

Նաթանեաններով հասակ առին մեր երէկի գործիչները, անոր շունչով դաստիարակուեցան եւ մնացին մաքրամաքուր հայեր ու մանաւանդ` ռամկավար ազատականներ։

Ողջ ըլլաք, սիրելի ընկերներ. Միայն կրնամ հպա´րտ ըլլալով Ձեզմով ու Ձեր սերունդով։

Բարձր պահեցէք Նաթանեանի ու մեր իրա´ւ ազգային յեղափոխականներու` արմենականներու ժառանգը։  Դուք պիտի ըլլաք անոնց իրաւ ժառանգորդները եւ իւրաքանչիւր ընկեր հպա´րտ պիտի ըլլայ Ձեզմով։

Թող Ձեր այս նախաձեռնութիւնը ըլլայ օրինակելի բոլորին անխտիր… մինչեւ այն աղուոր օրը երբ մեր բոլոր մեծերուն` Տամատեան, Թէքէեան, Չօպանեան, Հրաչ Երուանդ, Եկարեան, Չանգալեան … շիրիմները կարենաք փոխադրել դէպի մեր Յաւերժական Հայրենիքը։  Անոնք արժանի են գոնէ այդ վերջին իրաւունքին։  Գուցէ անոնք օր մը, անպայմանօրէն, յանձնուին իրենց պատկանած ծննդավայրի մայր հողին։

Այս պահուս կրնամ միայն ըսել որ հպա´րտ եմ ես Ձեզմով, սիրելի եւ յարգելի ընկերներ։

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր