• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Մահուան 60-Ամեակին Առիթով՝ ՌԱԿ-ի Մեծ Երախտաւոր Միքայէլ Նաթանեանի Վերանորոգ Դամբարանի Օրհնութիւն

04.11.2014   17:54

Արմենական Կազմակերպութեան  վերջին մարտիկ՝ Հայ Ազատագրական Պայքարին, Հայ Դատին, Հայ Ազգին ու Մշակոյթին նուիրեալ ՌԱԿ-ի մեծ երախտաւոր Միքայէլ Նաթանեանի մահուան 60-ամեակին առիթով իր վերանորոգուած դամբարանին օրհնութեան արարողութիւնը, տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 9 Նոյեմբեր 2014-ի կէսօրուայ ժամը 12:30-ին, Ֆըրն էլ Շըպպէքի Ազգային Գերեզմանատան մէջ – Պէյրութ:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր