• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Յոբելենական Հանդիսութիւն Նուիրուած՝ Արամ Սեփեթճեանին

28.09.2014   02:17

Սիրելի հայրենակից, ուրբաթ 3 հոկտեմբեր 2014-ի երեկոյեան բոլորս մեր ներկայութեամբ հաւաստենք մեր վերաբերմունքն ու գնահատանքը Արամ Սեփեթճեան վաստակաւոր մտաւորականին ու անոր գրական գործունէութեան հանդէպ

TCA Sepetjian

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր