• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայաստանի Ազգային Գրադարան Կոչ՝ Հայկական Գիտատեղեկատուական Հանգոյցի Զարգացման

11.11.2014   13:20

Հայաստանի Ազգային եւ Գիտութիւնների Ազգային Ակադեմիայի Հիմնարար գիտական գրադարանները ձեռնամուխ են եղել «Հայկական Գիտատեղեկատուական Հանգոյց»ի ձեւաւորման աշխատանքներին։ Այս Հանգոյցում ի մի են բերւում հայագէտների եւ գիտութեան տարբեր բնագաւառների ներկայացուցիչների կողմից տարբեր ժամանակներում հրատարակուած յօդուածների , գրքեր ընտրանիները։ Այս աշխատանքներին իրենց աջակցութիւնն են բերում Սփիւռքի հայագիտական կենտրոնները, հրատարակչութիւնները, գրադարանները։

Հանգոյցը հասանելի է http://www.flib.sci.am/arm/node/2 համացանցային հասցէից։

Բոլոր նիւթերը օգտուողներին հասանելի են ազատ դիտման եւ ներբեռնման կարգավիճակով ։

Ունեցէ՛ք Ձերներդրումը համահայկական այս եզակի նախագծում՝ օգտուելով հանգոյցից, տարածելով տեղեկատուություն հանգոյցի մասին, տրամադրելով թուայնացուած նիւթեր՝ հանգոյցում ներառելու համար։ 

Հայաստանի Ազգային Գրադարանի Տնօրէն

Տիգրան Զարգարեան

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Media Partner