• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ԽԱՂԱՂԱՊԱՀ ԳՈՒՆԴ ՊԻՏԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒԻ

06.06.2014   17:31

ԼԻԲԱՆԱՆԻՄԷՋՀԱՅԿԱԿԱՆԲԱՆԱԿԻԽԱՂԱՂԱՊԱՀԳՈՒՆԴՊԻՏԻՏԵՂԱԿԱՅՈՒԻ

 

ՀՀպաշտպանութեաննախարարՍէյրանՕհանեանՊելճիքայի  մէջՅունիս 3-ինհանդիպած է ԻտալիոյպաշտպանութեաննախարարտիկինՌոպերթաՊինոթթիին: Հանդիպմանընթացքինքննարկուածենհայ-իտալականերկկողմանիռազմականհամագործակցութեաննառնչուողհարցեր։

ՀՀեւԻտալիոյ պաշտպանութեաննախարարներըստորագրածեն «ՀայաստանիՀանրապետութեանպաշտպանութեաննախարարութեանեւԻտալիայիՀանրապետութեանպաշտպանութեաննախարարութեանմիջեւԼիբանանիմէջՄիացեալԱզգերուԺամանակաւորՈւժերունմէջ  համագործակցութեանեւօժանդակութեանմասին» համաձայնագիրը։ԸստհամաձայնագրինԼիբանանիմէջտեղակայուածՄԱԿ-իխաղաղապահ UNIFIL-իիտալականզօրախումբինմէջպիտիընդգրկուիհայաստանեան խաղաղապահգունդմը։

 

 

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Media Partner