• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ԱՒԱԳ ՀԻՒԱՆԴԱՊԱՀՈՒՀԻՆ ԳԻՐՔ ԳՐԱԾ Է ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵՆԷՆ ՓՐԿՈՒԱԾ ԻՐ

13.06.2014   17:58

Մշակութային Էջեր

ԹՈՒՐՔԻՈՅՄԷՋԱՒԱԳՀԻՒԱՆԴԱՊԱՀՈՒՀԻՆԳԻՐՔԳՐԱԾԷՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵՆԷՆՓՐԿՈՒԱԾԻՐ

ՀԱՅՄԵԾՄՕՐՄԱՍԻՆ

 

ԹուրքիոյմասնաւորյայտնիհիւանդանոցներէնմէկունաւագբուժքոյրԱյսելՔարսլըններկայացուցածէՎարդանոյշանունովիրհայտատիկիկեանքիմասինպատմողգիրքը: Այսմասինկըյայտնէթրքական Milliyet-ը։

Անգարայի Lokman Hekim Etlik հիւանդանոցիաւագհիւանդապահուպինԱյսելՔարսլընհանդիսաւորպայմաններումէջեւընթերցողներումեծթիւիմասնակցութեամբիրականացուցածէիրգիրքիշնորհանդէսըեւգիրքըվաճառածիրստորագրութեամբ:

Այսելնշածէ, որ «ՎարդանոյշիԱլին” գիրքիմէջներկայացուցածէՎարդանոյշանունովիրհայմեծմօրկեանքը:

ՅառաջիկայօրերունԱյսելՔարսլընպիտիմասնակցինաեւՍթամպուլի, Պուրսայի, ՄալաթիոյեւԳիրեսունիմէջկազմակերպուողշնորհանդէսներուն, որունժամանակեւսգիրքերըպիտիվաճառէիրստորագրութեամբ:

 

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Media Partner