• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի ուսումնական կեդրոնի ղեկավարը ՀԿ Պատրիարքարանի մէջ

25.07.2014   12:28

*ՊԷՅՐՈՒԹ – ԼԻԲԱՆԱՆ* 

Երեւանի«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի ուսումնական կեդրոնի ղեկավար՝ Արթիւր Դումայեան եւ ՄուշեղԼալայեան, որոնք Հայկազեան Համալսարանի հրաւէրով կը գտնուին Լիբանան, 23 յուլիս 2014- ին այցելե-ցին հայկաթողիկէ պատրիարքարան եւ հանդիպում մը ունեցան «Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի» կեդրոնի տնօրէն՝ հայր Վարդան վրդ. Գազանճեանին հետ:

Հանդիպումի հիմնական նիւթն էր կրթական ծրագիրներու շուրջ գործակցութեան կարելիութիւնները գալիք օրերուն:

Իր կարգին Արթիւր Դումայեան նշեց, որ հիմնադրամը ուշադրութիւն պիտի դարձնէ յատկապէս ազգային ներուժիբացայայտման, սփիւռքի մտաւոր կարողութիւններու ներգրաւման գործընթացներուն: Հանդիպումին ներկայ էին նաեւՍարգիս Նաճարեանը եւ Վարդան Թաշճեան:

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Media Partner