• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՅՈՅՍ ՈՒՆԻ, ՈՐ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՊԻՏԻ ՆՊԱՍՏԷ

13.06.2014   17:37

Երուսաղէմ

ՀԱՅՀԱՄԱՅՆՔԸՅՈՅՍՈՒՆԻ, ՈՐԻՍՐԱՅԷԼԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐՆԱԽԱԳԱՀԸՊԻՏԻՆՊԱՍՏԷ

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՃԱՆԱՉՄԱՆ

 

ԻսրայէլիմէջՌուվենՌիվլինինախագահընտրուելունառիթով, տեղւոյնհայհամայնքիներկայացուցիչներըստացածենբազմաթիւշնորհաւորանքներ: Պատճառըայնէ, որՌիվլինկըհամարուիիսրայէլահայերուբարեկամ: Աննաեւտարբերառիթներովկոչըրածէ, որցեղասպանութեանենթարկուածհրեաներըճանչնանՀայկականՑեղասպանութիւնը: Այսմասինկըհաղորդէ Armenpress.am-ը:

ՌիվլինիընտրութիւնըբնականաբարանհանգստացուցածէԱնգարան:

Յիշեցնենք, թէանցեալամիս, ԻսրայէլիխորհրդարանինմէջկայացածՀայկականՑեղասպանութեանճանաչմանհարցիքննարկմանընթացքին, Ռիվլինըսածէր. «Դժուարէներելմերողբերգութիւնըանտեսածազգերը, եւչենքկրնարանտեսելմիւսազգերուողբերգութիւնը: Իբրեւմարդեւիբրեւհրեայ, ասիկամերբարոյականպարտքնէ»:

 

 

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Media Partner