• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հրապարակի Վրայ է «ՌԱԿ Մատենաշար»ի Նոր Հրատարակութիւնը

12.06.2016   12:23

Պէյրութի մէջ լոյս տեսաւ «ՌԱԿ Մատենաշար»ի երկրորդ գիրքը՝ «Մկրտիչ Մսըրլեանի Ազգային – Քաղաքական Գործունէութիւնը» Գիրքը, որ ընդլայնուած եւ վերանայուած Բ. հրատարակութիւնն է իր նախկինին, որոնց հեղինակն է մեծանուն կուսակցական գործիչին զաւակը՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանը՝ Պէյրութի Հայ Աւետարանական Գոլէճի վաստակաշատ տնօրէնը:

440 էջ բովանդակութեամբ այս լաթակազմ գիրքը կ՛ընգրկէ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան պատմութեան կարեւոր մէկ հանգրուանը՝ «Զարթօնք»ի եւ ԹՄՄ-ի հիմնադրութիւնը եւ կուսակցութեանս Լիբանանի ազգային-քաղաքական կեանքի մասնակցութիւնը մեծանուն ընկեր Մկրտիչ Մսըրլեանի կեանքին ընթացքին:

Ստանալու համար կարելի է դիմել «Զարթօնք»-ի խմբագրատուն +961 1 444225 կամ կապուիլ՝ RagMadenashar@gmail.com

 

Like our Page:

https://www.facebook.com/RAGmadenashar/

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Media Partner