• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հաղորդագրութիւն` ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ»-ի Մեկնարկումի Վիճակահանութեան Պարգեւը

10.05.2015   17:29

Ուրախ ենք յայտարարելու, թէ «ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ»-ի Մեկնարկումի Վիճակահանութեան Պարգեւը շահած է՝ Ընկ. Հայկ Լեփեճեան (Աւստրալիա)

Նշենք, թէ շահող տոմսակը կը կրէր Նոր Տարուայ Լիբանանի Պետական Վիճակահանութեան մեծագոյն պարգեւը շահող տոմսակին վերջին 3 թիւերը՝ 296

Շնորհաւորութիւններ սիրելի ընկերոջ

Տնօրէնութիւն

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Media Partner