• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Սիրոյ Պանթէոն՝ Պատահաբար Են Հանդիպում Կեանքում. Պարոյր Սեւակ

24.08.2014   14:31

sevag

Պատահաբար են Հանդիպում Կյանքում

Միշտ ել սիրածին պատահաբար են հանդիպում կյանքում,
Ու հրաժեշտ են տալիս սիրածին անհրաժեշտաբար:
Թե կուզես լռիր, թե կուզես ոռնա, թե կուզես ծամիր սեփական լեզուտ,
Թե կուզես խցկիր բերանտ բարձով, թե կուզես ոտքով հարվածիր բարձին,
Հավատացյալ ե՞ս, հայհոյիր Աստծուն,
Հավատացյալ չե՞ս, Աստծուն հավատա:
Թե կուզես ուզիր, ել չուզել իզուր,
Թե կուզես ուզիր, ել չապրել իզուր:
Ու եթե կուզե ապրելն այս է հենց
Եվ սերն իսկական հենց այս է վոր կա:
Պատահաբար են հանդիպում կյանքում,
Անհրաժեշտաբար հրաժեշտ տալիս:

Պարույր Սևակ
26.1.62 Երևան

Կողքի Նկար՝ MARAL PANOSSIAN

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media Partner