• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ճոն Քերրի Յայտնած Է Հայաստան Այցելելու Ցանկութիւն

27.08.2014   12:08

Երեւանի մօտ Միացեալ Նահանգներու դեսպանատութիւնը   հաղորդեց, թէ պետական քարտուղար Ճոն Քերրի   Հայաստան այցելելու ցանկութիւն յայտնած է իրեն մօտիկ անձնաւորութիւններու:

«Պետական քարտուղար Քերրի ցանկութիւն   յայտնած է   այցելելու Հայաստան, սակայն այս պահի դրութեամբ այցելութեան ժամկէտները չեն նշուած». ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media Partner