• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայ Հեծելանաւորդը 5-րդն Է Եւրոպայի Մէջ

30.07.2014   11:52

Անատիոյ մէջ աւարտած հեծելարշաւի Եւրոպայի երիտասարդական առաջնութեան, Հայաստանցի հեծելանաւորդ Էդգար Ստեփանեան զբաղեցուցած է 5-րդ տեղը: Այս մասին կը յայտնէ Armenpress-ը:

Մեկնաբանելով այս արդիւնքը` Հայաստանի հեծելարշաւի մասնագէտները ըսած են, որ սա լաւ ցուցանիշ Է, բայց Ստեփանեանը մօտ Էր նաեւ աւելի բարձր տեղ զբաղեցնելուն:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media Partner