• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ Օր 4

08.08.2014   10:28

                                                                                                   *ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ*

toros-toranian

Յատուկ «ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ»-ին

Պէյրութ, 24 Յունիս 2014

Այս առաւօտ վերստին կարդալ սկսայ Էվրիբիտէսի «Բագոսուհիները» թատերգութիւնը որ ողբերգութիւն մըն է Արամ Թօփճեանի հին Յունարէնի բնագիրէն թարգմանուած: Գործին նիւթը կու գայ հին դարէն: Նիւթ մը, որ կը ցուցադրուի Հայաստանի Արտաշատ քաղաքին մէջ Ք.Ա 53 թուին, Հայոց Արտաւազդ թագաւորին օրով որ տարուած էր Հելլէնական մշակոյթով եւ որ գրած էր թատերգութիւններ Յունարէն լեզուով, որոնք մեզի հասած չեն, ոչ իսկ վերնագրերով:

Այս մասին ունինք վկայութիւնը Պլուտարգոս պատմաբանին (46-127):

Արտաշատեան բեմադրութեան ընթացքին երբ դերասանը բեմին վրայ պիտի արտասանէր.-
Մենք լեռներից տուն ենք բերում
Նոր կտրուած այս բաղեղը
Այս աւարը երանելի.

յայտարարութիւնը, Կրասոսը սպաննողը ներս կը մտնէ գոչելով.
-Ո՞վ սպաննեց – Իմն է պատիւը» ու … Կրասոսին գլուխը մէջտեղ կը հանէ: Արտաւազդ թագաւոր ուրախանալով բարձրօրէն կը գնահատէ Պոմաքսադրէսը որ նոյնինքն Կրասոսը գլխատողը կ’ըլլայ:

Պլուտարգոսին գրածն է այս, որ դէպքէն 150 տարի յետոյ հաստատած կ’ըլլայ: Երբ դէպքէն 150 տարի յետոյ կը յիշուի այս դէպքը, կը նշանակէ թէ եղածը իրողութիւնէր եւ չէր մոռցուած:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media Partner