• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ԽԱՂԱՂԱՊԱՀ ԳՈՒՆԴ ՊԻՏԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒԻ

06.06.2014   17:31

ԼԻԲԱՆԱՆԻՄԷՋՀԱՅԿԱԿԱՆԲԱՆԱԿԻԽԱՂԱՂԱՊԱՀԳՈՒՆԴՊԻՏԻՏԵՂԱԿԱՅՈՒԻ

 

ՀՀպաշտպանութեաննախարարՍէյրանՕհանեանՊելճիքայի  մէջՅունիս 3-ինհանդիպած է ԻտալիոյպաշտպանութեաննախարարտիկինՌոպերթաՊինոթթիին: Հանդիպմանընթացքինքննարկուածենհայ-իտալականերկկողմանիռազմականհամագործակցութեաննառնչուողհարցեր։

ՀՀեւԻտալիոյ պաշտպանութեաննախարարներըստորագրածեն «ՀայաստանիՀանրապետութեանպաշտպանութեաննախարարութեանեւԻտալիայիՀանրապետութեանպաշտպանութեաննախարարութեանմիջեւԼիբանանիմէջՄիացեալԱզգերուԺամանակաւորՈւժերունմէջ  համագործակցութեանեւօժանդակութեանմասին» համաձայնագիրը։ԸստհամաձայնագրինԼիբանանիմէջտեղակայուածՄԱԿ-իխաղաղապահ UNIFIL-իիտալականզօրախումբինմէջպիտիընդգրկուիհայաստանեան խաղաղապահգունդմը։

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media Partner