• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ցաւակցական Գիր Ընկերուհի Արմինէ Անդրէասեանի Մահուան Տխուր Առիթով

04.03.2015   21:31

Մարտ 3, 2015

 Սիրելի Ընկեր Յակոբ Անդրէասեան

Սիրելի Ընկերուհիներ Գայեանէ, Նարինէ եւ Կարինէ

Վշտակիր անդամներ Անդրէասեան ընտանիքի

 Երուսաղէմ

 

Թանկագին հարազատներ,

Սրտի խոր ցաւով իմացանք Ձեր սիրելի կողակիցին, մօր եւ հարազատին՝ ընկերուհի  Արմինէի մահուան գոյժը:

Ընկերուհի Արմինէն մեզի ծանօթ է իր առաքինի Հայ կողակիցի եւ մօր արժանիքներով, տիպար կուսակցականի կերպարով ու Հայ սերունդներ դաստիարակելու սուրբ առաքելութեան նուիրուած անձնազոհութեամբ:

Հոգեհարազատ սիրելիներ,

Այս տխուր առիթով, Ձեր գաղափարակից ընկերները՝ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեանս  մէջ, մեր աշխարհասփիւռ շարքային ընկերներուն անունով խորազգաց ցաւակցութիւններ կը յայտնենք Ձեր բոլորին:

Անհուն մխիթարութիւն Ձեզի եւ բիւր յարգանք ու յաւերժական հանգիստ մեր սիրեցեալ ընկերուհիին:

Թող մեր ազնիւ Ընկերուհի Արմինէին յիշատակը մնայ անմոռաց:

Ի դիմաց՝ 

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Իւճին Քարաճեան         Մայք Խարապեան

 Ատենադպիր                 Ատենապետ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media Partner