Դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան Սփիւռքի հետազօտական ծրագիրի տնօրէն նշանակուած է

ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.-  Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնադրամի Հայկական համայնքներու բաժանմունքի նախաձեռնութեամբ`Սփիւռքի հետազօտական նոր ծրագիրի մը տնօրէն նշանակուած է Օքսֆորտ համալսարանի դասախօս Դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեանը:

«Հայ Սփիւռքի հարցախոյզ» (Armenian Diaspora Survey) հետազօտական ծրագիրին նպատակն է խիստ կարեւոր բաց մը գոցել Սփիւռքի վերաբերող գիտելիքներուն մէջ, որպէսզի կարելի ըլլայ գոյացնել փաստերու վրայ հիմնուած հասկացողութիւնը մը՝ բազմակողմանի եւ բազմաշերտ սփիւռքեան ժամանակակից կեանքին մասին:

«Ուրախ ենք որ Դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեանը այս պաշտօնը ստանձնած է:  Նախապէս գործակցած ենք իրեն հետ մեր շարք մը նախաձեռնութիւններու ծիրէն ներս, ինչպէս «Արեւմտահայերէնը 21-րդ դարուն» Օքսֆորտի եւ «Հայերը 2115-ին» Լիզպոնի համաժողովներուն առթիւ», ըսաւ Կիւլպէնկեան հիմնարկի Հայկական բաժնի տնօրէն՝ Դոկտ. Ռազմիկ Փանոսեանը, աւելցնելով որ իրենց արդիւնաւէտ գործակցութիւնը պիտի շարունակեն Լոնտոնի Հայ հիմնարկին եւ ծրագրի յանձնառու խումբին հետ:

Առաջին հանգրուանով, սփիւռքեան չորս քաղաքներու մէջ (Պոսթըն, Գահիրէ, Մարսէյ եւ Փասատինա), Մայիս եւ Յունիս 2018-ին, աւելի քան 1000 հայեր իրենց մասնակցութիւնը բերին այս աննախընթաց հարցախոյզին, գլխաւորութեամբ՝ գիտնականներու, հետազօտողներու եւ փորձագէտներու: Համապարփակ աւելի մեծ ծրագիրի մը մաս կազմող այս փորձառական փուլը նպատակ ունէր պատկերացում մը տալ հայկական ժամանակակից սփիւռքին մասին:

«Մեր ուսումնասիրութեան արդիւնքները, որոնք տեղեկութիւններ կու տան հայ համայնքներուն մէջ առկայ հարցերուն եւ մտածողութեան եղանակներուն մասին, վստահաբար օգտակար պիտի ըլլան Սփիւռքի մէջ գործող հաստատութիւններու եւ համայնքներու ղեկավարներուն, ինչպէս նաեւ՝ Հայաստանի մէջ քաղաքականութիւն մշակողներուն համար», նշեց Դոկտ. Չիլինկիրեան:

Հետազօտութեան արդիւնքները եւ տեղեկութիւնները հասանելի պիտի ըլլան հասարակութեան եւ գիտաշխատողներու:   2018-ի ուսումնասիրութեան ամբողջական արդիւնքները շուտով հատորի մը մէջ պիտի հրատարակուին:

«Այս տարուայ ծրագրի գործադրութեան համար գործի լծուած են միջազգային մասնագիտական խորհրդատու մարմին մը եւ գործադիր խումբ մը, որոնք՝ պատրաստած են ծրագրին մեթոտաբանութիւնը, հետազօտութեան միջոցները, աշխատանքներու նախապատրաստութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ հարցախոյզներու տնօրինման եւ հաւաքուած տեղեկութիւններու մշակման եղանակները», բացատրեց Դոկտ. Չիլինկիրեան, որ մասնագիտութեամբ ընկերաբան է եւ որուն գիտական ուսումնասիրութիւններու լուսարձակի տակ են շարք մը նիւթեր, ինչպէս ինքնութեան, Սփիւռք–Հայաստան յարաբերութիւններու, կրօնի ու Միջին Արեւելքի հարցերն ու խնդիրները։

«Հայ Սփիւռքի հարցախոյզ»ի մասին յաւելեալ տեղեկութիւններ կարելի է գտնել ծրագրի կայքէջին վրայ: www.armeniandiasporasurvey.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *