ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ Յատուկ Դաստիարակութեան Կեդրոնի գիտաժողովը

Հովանաւորութեամբ Լիբանանի Հայ Համայնքի Ընկերային Ծառայողներու Միութեան եւ կազմակերպութեամբ ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ Յատուկ Դաստիարակութեան Կեդրոնին, 26 եւ 27 Փետրուար 2018-ին, Զուարթնոցի վերջին եօթը տարիներու նստավայր՝ Հայ Աւետարանական Ընկերային Ծառայութեան Կեդրոնի սրահին մէջ, Թրատ, Պուրճ Համուտ, տեղի ունեցաւ Ընկերային Կեդրոններու Վարչագիտական տեսական եւ կիրառական յատուկ գիտազրոյց (սեմինար):

Սեմինարի գաղափարը եւ բոլորանուէր աշխատանքը կը բխէր ֆրանսահայ դասախօս Դոկտ. Սիլվիա Թօփուզխանեանի կողմէ, որ գործակցաբար Լիոնի Ֆրանսա-Հայաստան Յատուկ Դաստիարակութեան ALFHA կազմակերպութեան հետ, հինգ ֆրանսացի մասնագէտներու կատարողութեանբ 1999-ին իրականացուցած էր Զուարթնոց Կեդրոնի Ա. բազմակողմանի գիտաժողովը՝ Լիբանանի մէջ գործող միեւնոյն նպատակը հետապնդող բոլոր կեդրոններուն համար, Հայկազեան Համալսարանի մէջ:

Սիլվիա  ԹՕՓՈՒԶԽԱՆԵԱՆ, Ուղղախօսուհի, (Speech therapist / orthophoniste) Լեզուագիտութեան Դոկտոր, Առողջապահութեան Աւագ Ղեկավարուհի, Դասախօս է Լիոնի Շրջանի Առողջապահութեան Ղեկավարներու Պատրաստութեան Հիմնարկին մէջ: Ան նաեւ նախագահուհին է Ուղղախօսութեան Հետազօտութեան Եւ Արժեւորման Զարգացման Ազգային Միութեան (UNADREO):

Վարչագիտական սոյն զրոյցներուն նպատակն էր նպաստել պատասխանատու տարրին կազմաւորման աշխատանքին, որպէսզի ան ալ իր կարգին յառաջացման իր գիտութիւնը օգտագործէ ի շահ դաստիարակներու անհատական թէ խմբային յառաջխաղացքին՝ գերագոյն դրդապատճառ ունենալով իւրաքանչիւր աշակերտի բարելաւումը:

Ամբողջ երկու օր համայնքի գործօն 9 ընկերային ծառայողներ հայերէն լեզուով եւ հաղորդական եղանակով հետեւեցան տեսական, գործնական եւ կիրառական ցուցմունքներու, ինչպէս՝

  • Վարչագիտական ժողովներու կազմակերպութիւն, վարում,
  • Պաշտօնէութեան ընտրութիւն, տեսակցութիւններ, հարցերու լուծում,
  • Պաշտօնէութեան աշխատանքի արժեւորում տարեսկիզբին ու աւարտին, բանակցութիւններ:

Սեմինարի վերջաւորութեան դասախօսուհին մասնակիցներուն փոխանցեց իր պատրաստած բոլոր համակարգչային աշխատանքները, որպէսզի ներկաներ կարենան վերյիշել ու խորացնել իրենց գիտութիւնը:

Հաճելի ու միանգամայն հազուագիւտ առիթ մըն էր ներկաներուն համար մեր մայրենիով կատարելու փորձ- դերակատարութիւններն ու սերտելու ընկերային-վարչագիտական այս էական գիտութիւնները:

Խորին շնորհակալութիւն դասախօսուհիին եւ Զուարթնոց Կեդրոնի պատասխանատուներուն:

Ջանք, աշխատանք ու կորով Զուարթնոցի 31-րդ նոր երթին:

                                                                                               

                                                Վարչութիւն ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ Կեդրոնի

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *