Շնորհանդէս Կիրակոս (Կարօ) Գույումճեանի՝ Կայաններ Եւ Դիրքորոշումներ – 100 Տարի. Ցեղասպանութենէն Վերականգնում Գիրքերուն

Շնորհանդէս

Կիրակոս (Կարօ) Գույումճեանի՝

Կայաններ Եւ Դիրքորոշումներ 

100 Տարի. Ցեղասպանութենէն Վերականգնում

Գիրքերուն (հայերէն եւ արաբերէն տարբերակներ)

Կը ներկայացնեն`

Դոկտ. Պարոյր Աղպաշեան

Դոկտ. Ժոզէֆ Պասիլ (Նահար թերթի աշխատակից)

Երեքշաբթի, 26 Մայիս 2015, երեկոյեան ժամը 6:30 Հայկազեան Համալսարան

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *