ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ «ԼՈՅՍ ԶՈՒԱՐԹ» ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐԸ

Պէյրութ, Լիբանան

ՀԱՅԿԱԹՈՂԻԿԷՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ «ԼՈՅՍԶՈՒԱՐԹ» ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻՅԱՅՏԱԳԻՐԸ

 

ՀայԿաթողիկէՊատրիարքութեաննախաձեռնութեամբ  կըսփռուի «ԼոյսԶուարթ» պատկերասփիւռայինՅայտագիրը՝ «ՆուրալՇարք» նորաբացարբանեակայինկայանէն։

Երկժամեայ յայտագիրըպիտիսփռուիիւրաքանչիւրերկուշաբթի, Պէյրութիժամով երեկոյեանժամը 7:00-ին,  ՆայլՍաթի 11177 horizontal յաճախականութեանվրայ ( S.R. 27500 ):

ԺամայինտարբերգօտիներումէջգտնուողերկիրներունհամարյայտագրիսփռումըպիտիկրկնուիիւրաքանչիւրշաբթուայՈւրբաթօրը` կէսօրէետք  ժամը 1:00-3:00  եւՇաբաթ` առաւօտեանժամը 5:00-7:00 , դարձեալՊէյրութիժամով ( GMT +2 )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *