• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ՆՈՐ ԵՐԳԱՐԱՆ․ ԿԱԶՄԱԾ Է ԵՐԳԻՉ ՍԱՀԱԿ ՍԱՀԱԿԵԱՆ

03.06.2014   18:04

Մշակութային Էջեր

ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿՆՈՐԵՐԳԱՐԱՆԿԱԶՄԱԾԷԵՐԳԻՉՍԱՀԱԿՍԱՀԱԿԵԱՆ

ԱզգայիներգերույայտնիերգիչՍահակՍահակեան, կազմածէ “ՀայոցԱզատամարտըԵրգերում” խորագիրըկրողիւրայատուկերգարան, որկ՛ընդգրկէհարիւրերգեւնուիրուածէՀայոցՑեղասպանութեան 100 ամեակին։Երգարանիմէջընդգրկուածերգերըկըներկայացնենպատմականմեծժամանակահատուած՝ԱւարայրէնմինչեւԱրցախեանազատամարտը։

ՊատկերազարթԵրգարանիիւրայտկութիւնըայնէ, որերգերունկցուածենհեղինակներունանունները, տեղեկութիւններայնհերոսի, անձնաւորութեան, վայրիկամդէպքիմասին, որունձօնուածէերգը, ինչպէսնաեւերգինօթաները։

ԵրգարանիգլխաւորխմբագիրնէՌուզանՍահակեան, երաժշտականխմբագիրըԼուսինէՆազարեաներգարանըկազմելուխորհրդատուներեղածենՀՀԳԱԱպատմութեանինիստուտիտիտնօրէն, փրոֆեսորԱշոտՄելիքեան, պատմութեանգիտութիւններուդոկտորՀամլէթԳէորգեան, ՀՀմշակոյթիվաստակաւորգոծիչՍերգէյԱռաքելեան։

yerkaran 1 yerkaran 2

Share Button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Media Partner