• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

17.02.2017

Երթն է այս… կամայ թէ ակամայ

*ՅՈՎԻԿ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ* Նախագահ չկար՝ մնացինք զուր ու տկար... ընտրութիւն չկար՝ բայց անբաղձալին միշտ կար Աղբերը վայելեցինք... մինչեւ օրս ալ
16.02.2017

Փախուստը

*ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ* Մենք աւելի քեզ ապրելով սիրեցինք քան մեռնելով Անոր համար դուն մեռար ալ աւելի եւ մնացիր ափ մը հող
16.02.2017

Կնճիթ Եւ Կնճիռ

*ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ*    Մեր ոսկեղնիկ լեզուին այս երկու բառերը գրեթէ նմանաձայն են (մէկ գիրի տարբերութեամբ), բայց ունին իրարմէ շատ հեռու իմաստ։
14.02.2017

Յակոբ Աւետիքեանի Գլխաւորած Կուսակցութիւնը Իրականում Ոչ Մի Կապ Չունի Աշխարհասփիւռ ՌԱԿ-ի Հետ. ՌԱԿ Կենտրոնական Վարչութեան Ատենադպիր Սեւակ Յակոբեան

Ստորեւ կը հրատարակենք ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ատենադպիր՝ «Զարթօնք»-ի գլխաւոր խմբագիր Ընկ. Սեւակ Յակոբեանի Գանատական «Նորանոր» կայքին
14.02.2017

Պայմանաւորուածութիւն

*ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ* Մեծը, մեծութիւններ կը փառաբանուին... մարդկային մտածողութեան մէկ արդիւնքն է սա, եթէ կարելի է մտածողութիւն անուանել, քանի
13.02.2017

Ամբողջ Կեանք Մը Հայկական Սեղանի Թենիսի Միջազգային Յաղթանակներ Կերտելու Ճամբուն Վրայ

*ՀԱՄՕ ՄՈՍԿՈՖԵԱՆ* Օրեր առաջ, «հայկական» Մոսկուայի մէջ իր հոգին աւանդեց աշխարհահռչակ սեղանի թենիսի (փինկ-փոնկ)-ի մարզիչ 70-80-ական
13.02.2017

Խոզ, Խոզակ Եւ Խոզանակ

*ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ*    Յառաջադէմ երկիրներու մէջ՝ Եւրոպայէն մինչեւ Ամերիկաներ, ամէնէն շատ սպառող ու սիրուած մսեղէններէն մին է խոզի միսը։
13.02.2017

Չեն հեռացնի. Թեկնածուներ Չունեն Ընտրութիւններին Մասնակցելու Համար Յակոբ Աւետիքեան Սփիւռքի Անունով Խօսելու Իրաւասութիւնը Չունի

Ստորեւ կը հրատարակենք ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ատենադպիր՝ «Զարթօնք»-ի գլխաւոր խմբագիր Ընկ. Սեւակ Յակոբեանի Հայրենի «Ժողովուրդ» թերթի
13.02.2017

Կեանքը Գոյներու Անմահութիւնն է

*ԱՒԵՏԻՍ ՏԻՊԱՆ* Մարդը մահկանացու է ու անոր անմահ մնալու միակ հնարաւորութիւնը իրմէ յետոյ որեւէ անմահ բան աշխարհի հանրութեան համար ձգելն է:
13.02.2017

Տարելից Հօրս Յիշատակին

*ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ* Երեսունհինգ տարի առաջ, (10 Փետրուարին), փակեցիր աչքերդ աշխարհին. ալ չտեսար ոչինչ. շուրջդ՝ զաւակներ, թոռներ, բարեկամներ,
1 109 110 111 112 113 206