• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Պատահակա՞ն թէ Դիտմամբ

22.02.2017   08:29

*ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ*

Տարակարծութիւնները տակաւին կը շարունակուին Լիբանանի նախարարաց խորհուրդին միջեւ Պետական Պիւտճէի եւ Աշխատավարձերու յաւելումի հարցով, որ կրնայ շուտով լուրջ հարցի վերածուիլ՝ խափանելով կառավարութեան աշխատանքը, եթէ հակադիր կողմերը կառչած մնան իրենց կեցուածքներուն:

Նման հաւանական բախում մը, անշուշտ, իր ուղղակի կամ անուղղակի անդրադարձը պիտի ունենայ Ընտրական Նոր Օրէնքի մշակման քննարկումներուն վրայ, նամանաւանդ որ ոմանց կողմէ աշխատանք ալ կայ երկու թղթածրարները զիրար կապելու…:

Հարցումս հետեւեալն է այսօր. Այսքան նեղ ժամկէտով ընտրական օրէնքի մը հասնելու զուգահեռ, պետական պիւտճէի խնդրայարոյց թղթածրարը այս հանգրուանին քննարկելը պատահակա՞ն օրակարգ էր թէ դիտմամբ մէջտեղ եկած, նամանաւանդ եթէ նկատի ունենանք պատահած պարագաներ,  երբ պետական պիւտճէներ տուեալ տարուան ընթացքին քննարկուած չեն: Ինչո՞ւ է այս բծախնդրութիւնը այսօր եւ այս հանգրուանին, երբ ընտրական օրէնքի մը լոյս ընծայումը կենսական է յառաջիկայ ընտրութիւնները իր թուականին եւ նոր օրէնքով կայացնելու համար…:

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատվական գործընկեր