• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Լեհահայ Գործիչներ Տէր եւ Տիկ. Պօղոսեւիչներուն (Պօղոսեան) Հետ

28.09.2016   07:53

«Զարթօնք»ի խմբագրատուն այցելեցին Լեհահայ ազգային գործիչներ՝ Տէր եւ Տիկ. Մաչէք եւ Մարթա Պօղոսեւիչները, որոնք այս օրերուն Լիբանան կը գտնուին: Իրենց կ’ընկերանար   ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան ակումբի Գործադիր Մարմնի անդամ՝ թերթիս բարեկամ  Տոքթ. Արտեմ Նաճարեանը:

Հանդիպումը առիթ մըն էր յարգելի հիւրերուն միջոցաւ ծանօթանալու Լեհահայ գաղութին, որ զարթօնքի շրջան մը կ’ապրի: Լեհահայ գաղութին աշխուժացման եւ հայկականութիւնը ապրելու այս շարժումին մէջ մեծ դեր ունին՝ իրենց ազգային պատկանելիութեամբ հպարտ՝ Տէր եւ Տիկ. Պօղոսեւիչները, իրենց հիմնած ու գլխաւորած Հայկական Հիմնադրամ հաստատութեան միջոցաւ:

Մեզի համար հետաքրքրական էր լսել Լեհահայ պատմութիւնը Տէր եւ Տիկ. Պօղոսեւիչներուն տեսանկիւնէն: Գաղութ մը, որ Հայկական սփիւռքի ամենահիներէն է, որ այսօր Հայրենիքէն ալ գաղթող մեր հայրենակիցներուն հետ հաշուած, ըստ մեր հիւրերուն՝ կը հաշուեն 40,000 հայ:

Ինչպէս պատմութեան ծանօթ է, Լեհահայ գաղութը ունեցած է մշակութային մեծ անցեալ, սկսեալ՝ 11-րդ դարէն: Հայեր նշանաւոր եղած են պետութեան մէջ իրենց ծառայութեամբ: Քիչ չէ թիւը Լեհական բանակի մէջ ատենին բարձրաստիճան դիրքեր գրաւած Հայ զօրավարներու, որոնք իրենց ներդրումը ունեցած են Լեհական պատմութեան կերտումին մէջ:

Այսօր սակայն աշխարհագրական նոր տուեալներով, նախկին Լեհաստանի Հայկական թաղամասերն ու մշակութային կառոյցները եւ ժառանգութիւնները,  կը գտնուին Ուքրանիոյ սահմաններէն ներս: Ծագումով Հայեր ընդհանրապէս կը բնակին Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշաւիոյ մէջ, որոնք  այսօր մեծամասնութեամբ առեւտուրով կը զբաղին, ինչպէս մեզի տեղեկացուցին մեր յարգելի հիւրերը:

«Հակառակ, որ կիրակնօրեայ եւ շաբաթօրեայ դպրոցներ ունինք, սակայն մեր նպատակը ամենօրեայ վարժարան մը ստեղծելն է, որուն համար ջանք չենք խնայեր»,-ըսաւ Պրն. Պօղոսեւիչ: Իր տիկնոջ՝ Տիկ. Մարթա Աղենթովիչի հետ (որ Լեհահայ մեծանուն գեղանկարիչի ընտանիքէ կը սերի) ունին շատ մը ծրագիրներ: «Մենք նոր սերունդին համար շուտով պիտի կազմակերպենք շրջապտոյտ մը, նախ՝ Ուքրանիա, ուր անոնք պիտի ծանօթանան իրենց նախահայրերուն ձգած մշակութային ժառանգութեան, ապա Հայաստան՝ անոնց անմիջականօրէն առընչելու Հայրենիքին հետ»,-տեղեկացուց Պրն. Պօղոսեւիչ:

Մեզի համար ուրախութիւն էր լսել ազգային ոգիով հարուստ մեր հիւրերուն ոգեւորութիւնը. լսել ինչ կը վերաբերի իրենց հաստատած առաքելութեան, որն է Հայկականութիւն ջամբել Լեհահայ նորահաս սերունդին: Նաեւ հպարտութիւն է լսել Լեհաստանի պատմութիւնը կերտած մեր հայրենակիցներուն մասին, որոնց նիւթով եւ ընդհանրապէս «Հայեր Լեհաստանի մէջ» թեմայով դասախօսութիւն մը պիտի ունենայ Պրն. Պօղոսեւիչ:

Արդարեւ, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Մշակութային Միութիւնը կազմակերպած է «Հայեր Լեհաստանի Ծառայութեան Մէջ» նկարչական եւ դասախօսական ձեռնարկը՝ գործակցութեամբ Լիբանանի մէջ Լեհաստանի Դեսպանատան, այսօր՝ Չորեքշաբթի, 28 Սեպտեմբեր 2016-ին, երեկոյեան ժամը 8:30-ին, ՀԲԸՄ-ի «Տէմիրճեան» Կեդրոնին մէջ , Անթիլիաս:

Վստահ ենք, որ Պրն. Պօղոսեւիչ հաճելի եւ եռանդով լեցուն խօսելու  իր արուեստով բաւական շահեկան զեկոյց մը պիտի ներկայացնէ Լիբանանահայ մշակութասէր հանրութեան:

«Խմբ.»

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատվական գործընկեր