• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Տաւուտօղլուի Աշխատանքային Ծրագիրին Մէջ Ընդգրկուած Է Նաեւ Հայկական Հարցը

29.08.2014   11:30

Թուրքիոյ վարչապետ Ահմէտ Տաւուտօղլու ներկայացուց ինը կէտերէ բաղկացած իր աշխատանքային ծրագիրը: Ծրագիրին մէջ ընդգրկուած են կուսակցութեան յառաջիկայի իրագործումները՝ քրտական հարցի կարգաւորումը, Կիւլենի շարժումին դէմ պայքարը, արդարադատութեան համակարգի մէջ բարեկարգութիւններ, տնտեսական բարեփոխութիւններ եւ արտաքին քաղաքականութիւնը:

Արտաքին քաղաքականութեան մէջ ներառնուած են Հայկական հարցը եւ Կիպրոսի տագնապը: « 2001 թուականէն, երբ կ’ըսենք արտաքին քաղաքականութին՝ կը հասկնանք արտաքին յարաբերութիւններ: Թուրքիոյ ամբողջ արտաքին քաղաքական օրակարգը կազմուած է Հայկական Հարցէն եւ Կիպրոսի տագնապէն: Երբեք չենք հրաժարիր մեր հիմնական սկզբունքներէն».ըսաւ Թուրքիոյ նոր վարչապետը:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատվական գործընկեր