Հ.Բ.Ը.Մ. -Հ.Ե.Ը. ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՍԿԱՈՒՏՆԵՐԸ ՄԵԿՆԵՑԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Չորեքշաբթի,  8  Յուլիսի երեկոյեան,  Հ.Բ.Ը.Մ.- Հ.Ե.Ը.- Լիբանանի սկաուտական  շարժումի  35  սկաուտներ եւ արենուշներ  Հ.Բ.Ը.Մ.-ի  Տեմիրճեան  Կեդրոնէն   մեկնեցան  Երեւան՝  Հ.Բ.Ը.Մ-Հ.Ե.Ը.-ի սեփական   «Անդրանիկ Սկաուտական Բանակավայր»ին մէջ  մասնակցելու  համասկաուտական ութերորդ  եւ այս տարուան առաջին  բանակումին:

Ծնողներու եւ  հարազատներու կողքին,  մեկնող պատուիրակութեան  բարի   ճանապարհ  մաղթեցին  Հ.Ե.Ը.-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեանը,   Հ.Ե.Ը.- Անդրանիկ Անթիլիասի Գործադիր Մարմինի ատենապետ եւ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Վաչէ Աւետիքեանը, ինչպէս նաեւ  Հ.Ե.Ը-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Արթիւր Գունտաքճեանը:

Լիբանանի կողքին,  բանակումին պիտի մասնակցին  Սուրիայէն, Իրաքէն, Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններէն,  Վրաստանէն եւ Գալիֆորնիայէն   ժամանած  հարիւրաւոր Հ.Ե.Ը-ի սկաուտներ:

Բանակումի ընթացքին,  Հ.Ե.Ը.-ական  պատանի-պատանուհիները  պիտի  հետեւին  իրենց սկաուտական  գիտելիքները   հարստացնող  յայտագիրներու, ինչպէս նաեւ պիտի այցելեն  տեսարժան  վայրեր,  աւելի  մօտէն ծանօթանալու հայրենի  բնութեան, հայ ժողովուրդի  պատմութեան եւ մշակոյթին:

Բանակումի աւանդական  խարուկահանդէսը  տեղի պիտի ունենայ  Կիրակի, 19 Յուլիս  2015-ին:  Սկաուտները  Պէյրութ պիտի  վերադառնան Չորեքշաբթի, 22  Յուլիս 2015-ին:

Բարի ճանապարհ եւ  հաճելի կեցութիւն մեր սկաուտներուն:

ՀԲԸՄի Լեւոն Կ. Նազարեան Վարժարան 2014-2015 Տարեշրջանի Հունձքին Ամավերջի Հանդէսը

Խուռներամ էր Զապէլ Մովսէսեան հանդիսասրահը9 27 Յունիս 2015, երեկոյեան ժամը 6:30ին:

Լեւոն Կ. Նազարեան վարժարանը տօնական օր մը կ0ապրէր. 19 պարման-պարմանուհիներ շրջանաւարտ կ0ըլլային, թէ՛ իրենք այդ ուրախութիւնը վայելելով, թէ՛ ծնողներն ու հարազատները, թէ՛ տնօրէնութիւնը եւ ուսուցչական կազմը:

Շրջանաւարտները երջանիկ էին իրենց ստանալիք թանկագին վկայականներուն համար:

Ծնողները ցնծութեան մէջ էին, ի տես իրենց զաւակներուն արձանագրած յաջողութեան:

Տնօրէնութիւն եւ ուսուցիչներ հպարտ էին իրենց դաստիարակած սերունդին շրջանաւարտութեան համար:

Այս հոգեպարար պահը ըմբոշխնելու համար, ներկայ էին9 հանդէսը հովանաւորող ՀԲԸՄիութեան Լիբանանի Կրթական Յանձնախումբը, ատենապետուհի9 Տիկ. Սիլվա Լիպարիտեանով, անդամներ9 Տիկ. Սինթիա Մենտիլեանով, Պրն. Մայք Կիրիթլեանով, Միութեան վարժարաններու ընդհանուր տնօրէն Պրն. Արա Վասիլեանով, նաեւ նախկին Նազարեանցիներով եւ յարգելի հիւրերով, անշուշտ, ծնողներու ու հարազատներու կողքին:

Բեմը գեղազարդարուած էր Արարատեան դաշտի եւ Արարատ լերան պայծառատես պաստառով, նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակի յայտարարութեամբ, Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրի եւ Անմոռուկներու տպաւորիչ ցուցադրութեամբ:

Այսպիսի վառ ու ջերմ մթնոլորտի մէջ, շրջանաւարտները, խրոխտ քայլելով մուտք գործեցին սրահ, երաժշտական յատուկ նուագակցութեամբ, մինչ հանդիսականները ծափահարութեամբ  ողջունեցին անոնց գալուստը:

Լիբանանի, Հայաստանի ու ՀԲԸՄիութեան քայլերգներու յոտընկայս ունկնդրութենէն ետք, դաստիարակուհի Տիկ. Յասմիկ Տեմիրճեան, յաւուր պատշաճի բացումը կատարեց հանդէսին, նախ9 կարեւորելով կրթական այս հունձքին հոգեպարարութիւնը, ապա, շեշտելով շրջանաւարտներուն Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակին նուիրուած ըլլալու անոր իրողութիւնը (խօսքը9 առանձին):

Ուշագրաւ ու տպաւորիչ էր շրջանաւարտ-շրջանաւարտուհիներու Գէորգ Էմինի «Յաւերժի Ճամբորդը» պոէմէն հատուածներու ներկայացումը, մերթ ընդ մերթ, գեղարուեստական իւրաքանչիւր ելոյթէ ետք, անհատական թէ հաւաքական արտասանութեամբ, ինչ որ հանդիսութեան տուաւ յատուկ խորհուրդ ու հմայք:

Հայկական պարը9 Կոմիտասեան «երկինքն ամպել ա…»ով, կատարողութեամբ շրջանաւարտուհիներ Սելեսդա Կէօքճեանի եւ Լոռի Տաքէսեանի նազելաճեմ շարժումներուն, ներկաներուն մօտ ստեղծեց բարձր տրամադրութիւն, իսկ շրջանաւարտուհի Լէա Շիր Յակոբեան, դաշնամուրի վրայ նուագեց հաճելի կտոր մը9 Kabalevsky-ի “Toccatina”-ն:

Շրջանաւարտուհիներու «Մոկաց հարսեր» պարը առաւել ջերմացուց մթնոլորտը, որուն յաջորդեց Լոռի Տաքէսեանի թաւ ջութակային ելոյթը9 “Vocalise” (Մ. Մազմանեան) եւ «Շողեր Ջան» (Կոմիտաս), Էմինէն ընթերցումներու զուգակցութեամբ:

«Սասնայ Պար»ը, ապա9 «Ջան Հայաստան» խմբերգը արդէն ներկաներուն ոգեւորութիւնը աւելի բարձրացուց եւ հոգիները առինքնեց:

Կարգը եկած էր մրցանակաբաշխութեան (վարքի, ուսման, ընկերասիրութեան, ծառայասիրութեան), որուն համար բեմ հրաւիրուեցան Տիկ. Ցոլինէ Էմայեան, Պրն. Արա Վասիլեան, Պրն. Պերճ Արապեան եւ «Խօսնակ» ամսաթերթի խմբագիր Պրն. Համբիկ Մարտիրոսեան, բաշխելու մրցանակները:

Տնօրէնութեան խօսքը արտասանեց, տեսչուհի Տիկ. Ցոլինէ Էլմայեան, որ ողջունելէ եւ շնորհաւորելէ ետք շրջանաւարտները, ներկայացուց վարժարանին գործունէութեան համապարփակ պատկերը, որ մեծապէս գնահատուեցաւ ծնողներուն կողմէ (Խօսքը9 առանձին):

Այնուհետեւ, հանդիսաւորապէս բեմ բարձրացան աւարտականները, ունկնդրելու համար օրուան «հուսք բանքը»ը ներկայացնող9 Պրն. Պերճ Արապեանին, որ եղած է Նազարեան վարժարանէն շրջանաւարտ մը (1968-1969), նաեւ գործօն մասնակցութիւն մը ունեցած է միութենական-հասարակական կեանքին մէջ:

Պրն. Արապեան հաղորդական ոճով մը իր մտորումներուն եւ յորդորները արտայայտեց, իր դպրոցական պատանեկան փորձառութենէն եւ յուշերէն պատառիկներ փոխանցելով եւ այդ բոլորը համեմելով մեր մեծանուն գրողներէն վկայութիւններ տալով, մասնայատուկ շահեկանութեամբ մը (խօսքը9 առանձին):

Հուսկ9 աշակերտական ուղերձներով հանդէս եկան հետեւեալ շրջանաւարտները.

– Լէա Շիր Յակոբեան9 Ֆրանսերէնով

– Նարեկ Կիւրիւնեան9 Անգլերէնով

– Սելեսդա Կէօքճեան9 Արաբերէնով

– Սթեֆանի Կիրակոսեան9 Հայերէնով

Չորսն ալ, իրենց երախտիքի եւ շնորհակալիքի խօսքը ուղղեցին իրենց ծնողներուն եւ ուսուցիչներուն, իրենց ինքնութեան կառչած մնալու վճռակամութեան եւ հաւատարիմ9 իրենց հայեցի դաստիարակութեան ոգիին:

Պահը հասած էր վկայականներու բաշխման, որուն համար բեմ հրաւիրուեցան9 Տիկ. Սիլվա Լիպարիտեան, Տիկ. Սինթիա Մենտիլեան, Պրն. Մայք Կիրիթլեան, ընդհանուր տնօրէն Պրն. Արա Վասիլեան եւ տեսչուհի Տիկ. Ցոլինէ Էլմայեան, որոնք պաշտօնապէս վկայականները յանձնեցին շրջանաւարտ-շրջանաւարտուհիներուն, ներկաներուն բուռն ծափողջոյններուն տակ:

Աւարտին, շրջանաւարտները խմբովին երգեցին «Նազարեանի քայլերգ»ը, որպէս հրաժեշտի արտայայտութիւն, որմէ ետք, ընդունեցին իրենց ծնողներուն,, դաստիարակներուն եւ ընդհանրապէս ներկաներուն շնորհաորանքները, իսկ սրահի մուտքին, շատեր յամեցան ակնդիրը դառնալու Նազարեանցիներու արուեստի գողտրիկ գործերուն:

 

 

Սիրելի Աւարտականներ:

Որքան պիտի ուզէի որ հրաշք մը պատահեր ու ես ալ վերադառնայի մանկութեանս ու պատանեկութեանս եւ ձեր հետ ըլլայի աւարտական դասարանի այդ նոյն շարքերուն մէջ:  46 տարի առաջ էր այդ, ափսո՜ս որ  չի կրկնուիր:

Յիսուն երեք տարիներ անցան այն օրէն երբ առաջին անգամ ոտք դրինք այս պատուական դպրոցին՝ Հ.Բ.Ը. Միութեան    Լեւոն  Կ. Նազարեան վարժարանէն ներս՝ որպէս մանկապարտէզի աւարտական դասարանի աշակերտ:

 

Դեր մանուկ հասակին՝ մենք ալ ձեզ նման արտասանեցինք Ազգին ու Քրիստոնէութեան համար նահատակուած «… քաջ Վարդանի թոռն եմ ես»ը, երգեցինք «Հիմի էլ լռենքը» ու այդպէս իմացանք  թէ հայերս, առաջին քրիստոնէայ պետականութիւնն էինք աշխարհի վրայ:    Տասնեակ՝ տասնեա՛կ տարիներ ետք միայն գիտակցելու համար թէ որքան կարեւոր եւ խորիմաստ է քրիստոնէութեան ուսուցանած վարդապետութիւնը՝ Հաւատքը, Յոյսը եւ Սէրը:

 

Հաւատացէք ձեր երազներուն ու պիտի իրականան անոնք, լաւ իմացէք թէ՝ Յոյսը մեծագոյն զէնքն է կեանքի բոլոր դժուարութիւններուն դէմ կարենալ պայքարելու համար, իսկ սիրով  է որ միայն կ’ազնուանայ ձեր հոգին, կ’ամրանայ ձեր ինքնավստահութիւնը:

 

Աւելի ոյշ, մեր այս սիրելի դպրոցի կամարներուն տակ, հպարտութեամբ արտասանեցինք Պարոյր Սեւակի «Մենք քիչ ենք, Այո՛, բայց կոչվում ենք Հա՛յ»ը    եւ ասմունքն աւարտեցինք. «կա՛նք, պիտի լինե՛նք, եւ դե՜ր ..շատանանք»ով:

Չմորցանք Թումանեանի «Ապրէ՛ք երեխէք, բայց մեզ պէս չ’ապրէք»ը:

Հայերէնի դասագրքին առաջին էջին վրայ, գրեթէ ամէն օր կ’արդացինք, Սիլվա Կապուտիկեանի նման հայ մօր մը իր հարազատ զաւկին ու հայ ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն տուած խորհորդը.   «… թէ մօրդ անգամ մտգիցդ հանես, քո մայր լեզուն չմոռանաս»ը.     անշուշտ շա՛տ, շա՜տ աւելի ոյշ  գիտակցտելու եւ գնահատելու համար այդ կեցուածքին կարեւորութիւնն ու անհրաժեշտութիւնը հայ իրականութեան մէջ:

 

Սորվեցանք աղիւսակ, թուաբանութիւն, հաշիւ: Թուաբանութիւնն էր բոլո՜ր գիտութիւններու բանալին՝ նոյնիսկ եւ բժշկութեան: Բայց այս բոլորէն աւելի՝ թուաբանական պարզ խնդիրները լուծելուն ընդմէջէն, սորվեցանք նաեւ շատ աւելի կարեւորը՝ տրամաբանական յաջորդականութիւնը եւ յաջորդականութեան տրամաբանութիւնը: Պարզ բառերով՝ տրամաբանութիւնը:

 

Մեր ուսուցիչները, ուսման կողքին սորվեցուցին մեզի,  թէ՝«կամքը, աշխատանքն ու կորովը»այն երեք ձիրքերն էին որոնք կեանքի մեր պայքարին մէջ անպայման յաջողութիւն պիտի բերէին մեզի:

Բոլորդ, բոլորս, անդամներն ենք Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան: Արդեոք կա՞յ բարեգործութէնէ աւելի մե՛ծ հարստութիւն մը որ պիտի շարունակէ մնալ նոյնիսկ երբ մենք չկանք այլեւս:     Միութեան պարզ անդամներն էք այսօր, բայց վաղը՝ եղէք գործունեայ անդամ, ցմահ կ’առչած մնալով Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան: Այն Միութեան որ ձեզի՛, մեզի՛ ու իր երդիկին տակ եղող բոլո՜ր, բոլորի՛ն սորվեցուց թէ՝ «Միութիւնը զօրութիւն է»:  Միութիւն մը՝ որ Ընդհանուրի՛ն, ամբո՜ղջ Հայութեան կը պատկանի եւ ոչ թէ հատուածական փոքր մէկ մասնիկին, եւ թէ հայը ազգաշինութեան վսե՜մ գործին շուրջ, պէտք է միանայ ու ըլլայ «Մէ՛կ սիրտ, Մէ՛կ հոգի»:

 

Աւարտական ձեր վկայականներուն համար, ձեր ծնողները որքա՜ն հպարտ են այսօր:  Մաղթանքս է որ յառաջիկային օր մը դուք ալ հպարտանաք ձեր զաւակներուն վկայականներով՝ ու միայն այն ատեն պիտի կարենաք գնահատել ու գիտնալ թէ ինչ մեծ զոհողութիւն կ’ենթադրէ ծնողք ըլլալը:

 

Երանի՜, կարենայի գերբնական կարգադրութեամբ մը վերադառնալ մանկութեանս ու պատանեկութեանս:  Հրաշք մը պատահեր այսօր,  գուցէ եւ միայն մէկ օրուայ համար եւ իմ շուրջ ունենայի Նազարեան Վարժարանի իմ Տնօրէնն ու ուսուցիչ ուսուցչուհիներս:

 

Տար Աստուած որ քոնէ վարկյեանի մը համար վերադառնային անդէնական Աշխարհէն ու ես խոնարհաբար համբուրէի անոնց  հոգնաջան ձեռքերն ու հոգնատանջ ճակատները:  Այն ձեռքերը որոնք ձեռագործի նման հիւսեցին մեզ  եւ այն ճակատները որոնց ետին գտնուող միտքն ու ոգին տքնաջան կերպով աշխատեցաւ կազմաւորելու համար մեր միտքն ու հոգին: Ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ, որոնք նուիրումով իրագործեցին իրենց վստահուած առաքելութիւնը` այն ինչ, որ ձեր պատոարժան Տնօրէնն ու ուսուցչական կազմը  կը կատարէ այսօր:

Սիրելի Նազարեանցիներ: Ուսումը վերջակէտ չի՛ ճանչնար: Միակ հարստութիւնը որ կը պատկանի ձեզի ու մի միայն ձեզի,  մեծագոյն գանձը որ ձեր հետ կը տանիք ու ընդմիշտ կը մնայ ձեր հետ՝ ձեր ստացած ուսումը, գիտութիւնն ու կրթութիւնն է:

Ա՛խ երանի՜ կարենաք արժեւորել զայն:

Պերճ Արապեան

27 Յունիս 2015

 

 

 

 

 

Պերճ Արապեան

Աւարտած է Նազարեան Վարժարանի Մանկապարտէզն ու նախակրթարանը: Յովակիմեան Մանուկեան վարժարանն աւարտելէն ետք,  պաշտօնավարած է Լեւոն  Նազարեան առեւտրական ընկերութեան մէջ:  Հ.Ե.Ը.ի սկաուտական շարքերէն ներս եղած է Ընդհանուր Խմբապետ, հիմնած Սկուտական «Առաջնորդ» պարբերաթերթը եւ վարած Վեթերան Սկուտներու Համախմբումին Ատենապետութիւնը:

Կրկնակի վեթերան Հ.Բ.Ը.Միութեան: Երկար տարիներ եղած է «Խօսնակ Պատանեկան»ի խմբագրական Կազմին մնայուն անդամ:  Յօդուածներ ստորագրած է «Խօսնակ», «Զարթօնք», «Արարատ», «Ազդակ»,«Մարմարա»,«Նոր Օր» եւ այլ թերթերու մէջ: Ատենապետ՝ Լիբանանի Զէյթունի Հայրենակցական Միութեան: Խորհրդական «Լիբանանի Վարպետ Ոսկերիչներու եւ Գոհարգործներու Սենտիքայ»ին: Հիմնադիր, վարչական անդամ եւ Ատենադպիր՝ «Լիբանան-Հայաստան բարեկամական Միութեան», ինչպէս նաեւ հիմնադիր եւ Գանձապահ «Զուիցերիա-Լիբանան Գործարարներու խորհուրդին»:

 

 

Դժուարութիւնները մարդ արարածին կը մղեն յարատեւութեան, յատարեւութիւնը՝ նկարագրի կերտման, իսկ նկարագիրը՝ յոյսի… եւ յոյսը մարդուս մտքին ու հոգիին խարիսխն է՝ ամուր ու զօրաւոր:

Յարգելի հիւրեր, սիրելի ծնողներ, հարազատներ եւ բարեկամներ,

Ահա անցած է դար մը, 100 տարիներ, որուն ընթացքին հայ ժողովուրդը նեղութիւններու եւ տեղահանութեան դժուար ճամբէն անցնելով՝յարատեւեց եւ ամէն ճիգ թափեց պահելու ազգ եւ հաւատք, լեզու եւ ինքնութիւն, նկարագիր եւ յոյս:

Այսօր, մենք բոլորս կը գոյատեւենք, որպէս արժանի սերունդ այն նկարագրի տէր մարդոց, որոնք հաւատքով անցան դժուարութիւններու հովիտէն, յարատեւեցին եւ իրենց կեանքը նուիրուեցին ի խնդիր ազգի ու լեզուի պահպամնման:

Տարագրեալ, սակայն յոյսով եւ եռանդով լեցուն՝ շարունակեցինք մեր ընթացքը:

Եւ ահա հայ դպրոցը մեծագոյն ապացոյցներէն մին է որ հայ ժողովուրդը կայ ու կը մնայ եւ պիտի յարատեւէ, քանի որ ան ամուր պահելով իր անցեալի հարստութիւնը ունի նաեւ ապագայի յոյս, յոյս մը որ այս դժուարութիւններով եւ մարտահրաւէրներով լեցուն ծովուն մէջ իր խարիսխը ամուր նետած է կեանքի ջուրերու խորքը:

Յոյսը կը տեսնէ անտեսանելին, կը զգայ անշօշափելին, եւ կը հասնի անհասանելիին…

Մեր նախահայրերուն նման, հաւատարիմ մնալով անոնց զոհողութեան, միեւնոյն ժամանակ կառչելով անոնց յոյսի խարիսխին, մենք եւս Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան յարկին տակ, կը ջանանք մեր ուխտը եւ խոստումը պահել Լեւոն Կ. Նազարեան Վարժարանէն ներս, շարունակելով այն առաքելութիւնը որ ստանցնեցինք մեր նախահայրերէն եւ որուն յանձնառու կ՛ուզենք մնալ՝ յոյսով սերմեր ցանելու ապագայ հայ ազգի զաւակներուն մտքերուն, սրտերուն եւ հոգիներուն մէջ: Սերմեր հայ լեզուի, հայ մշակոյթի, հայ երաժշտութեան եւ արուեստի, ընդհանուր գիտութեան եւ զարգացման, վերլուծման եւ տրամաբանութեան, ապագայի յոյսի եւ յարատեւութեան, նկարագրի կերտման եւ այն գիտակցութեան թէ մարդուս համար աւելի լաւ է տալը քան առնելը…

Այս բոլորը որպէս նպատակակէտ ունենալով անցնող 2014-2015 տարեշրջանը սահուն եւ արդիւնաւէտ ընթացաւ՝ տնօրէնութիւն, ուսուցիչ, աշակերտ եւ ծնողք համագործակցական աշխատանքով:

Դպրոցական կեանքն ու առօրեան բեղուն էր զանազան տեսակի ուսումնական-դաստիարակչական աշխատանքներով, գեղարուեստական-մշակութային ձեռնարկներով եւ շաբաթական ատենամարզանքներու աշխոյժ ու տպաւորիչ յայտագիրներով, որոնք մեր աշակերտներուն միտքն ու հոգին լեցուցին գիտութեամբ եւ ազնւութեամբ, ինչպէս նաեւ բարոյական եւ ընկերային դաստիարակութեամբ:

Ինչպէս անցնող տարեշրջաններուն, այս տարի եւս մեր աշակերտները մասնակցեցան զանազան արտադպրոցական թատրոններու եւ պտոյտներու, ինչպէս ՀԵԸ-ի Արին Պարախումբի Տարեկան Ելոյթը եւ Kids Mondo-ն, ՀԲԸ Միութեան վարժարաններու միացեալ մարզական օրը՝ ուր նշուեցաւ Միութեանս 109րդ տարեդարձը, ինչպէս նաեւ նախակրթարանի Դ, Ե եւ Զ դասարաններու աշակերտները մասնակցեցան Հայոց Ցեղասպանութեան 100 Ամեակին նուիրուած Հայոց Պատմութեան եւ Մշակոյթի մրցանքին՝ նախաձեռնութեամբ ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Կրթական Յանձնախումբին: Նշենք, թէ այս մրցանքին՝ Նազարեան Վարժարանէն 9 աշակերտներ մրցանակի արժանացան, որոնք ամավերջի ծնողական ժողովին ընթացքին պիտի ստանան իրենց արժէքաւոր նուէրները՝ նորագոյն արհեստագիտութեամբ օժտուած tablet-ներ:

Կատարողութեամբ մեր վարժարաններու աշակերտներուն, Եղեռնի 100 ամեակի նուիրուած «Փիւնիկի Սլացք» երգչախմբային համերգը մեծ յաջողութիւն արձագանգեց ներկաներուն հոգիներուն եւ յիշողութեան մէջ:

Ապրիլ ամսուն, Ե եւ Զ դասարանները կազմակերպեցին կարկանդակի յաջող վաճառք մը որուն հասոյթով անոնք կրցան գրենական պիտոյքներ նուիրել Զուարթնոց Կեդրոնի աշակերտներուն: Աւելի յատկանշականը այն էր, թէ անոնք առիթը ունեցան այցելելու կեդրոնը եւ անձնապէս յանձնելու այդ նուէրները, անհատապէս իրար ծանօթանալով եւ միասին հաճելի ժամանակ մը անցընելով:

Նոյն ընթացքով, մեր զոյգ դասարաններու աշակերտները, իրենց դաստիարակներուն առաջնորդութեամբ այցելեցին երեք յարանուանութիւններուն պատկանող տարբեր եկեղեցիներ, մանրամասնօրէն ծանօթացան իւրաքանչիւրին եւ մասնակցեցան արեւագալի արարողութեան: Անոնք այցելեցին նաեւ Հայկազեան համալսարանը ուր յատկանշական եղաւ իւրաքանչիւրին տպաւորութիւնը եւ յոյսով ու տեսիլքով ներշնչուած վերադաձան անոնք տուն:

Մեր աշակերտներէն ոմանք մասնակցեցան զանազան միջ-դպրոցական մրցումներու՝որոնցը նթացքին արժանացան տարբեր մրցանակներու, ինչպէս ընթերցանութեան, ասմունքի եւ ճատրակի:

Այս տարի եւս նախակրթարանի մեր աշակերտներէն խումբ մը երգ ու պարով իր մասնակցութիւնը բերաւ միջ-բարեսիրականի Հայ մամիկներու եւ պապիկներու համար կազմակերպած Ամանորի նախաճաշին:

Վարժարանիս Ծնողաց Յանձնախումբի կազմակերպած Ամանորեայ խաղալիքներու վաճառքը դրական արձագանք ունեցաւ, որուն ընթացքին եւս մեր մանկապարտէզի եւ նախակրթարանի աշակերտները գեղարուեստական յայտագրով ու պարով ելոյթ եկան:

Յարգանք, Պատասխանտուութեան գիտակցութիւն, Վստահելիութիւն, Արդարամտութիւն, Հոգատարութիւն եւ Քաղաքացիութիւն: Շարունակուեցաւ մեր աշակերտներուն առօրեան սնուիլ այսպիսի առաքինութիւններով եւ գործնական փոխ-յարաբերութիւններով՝ շօշափելի փոփոխութիւն բերելով անոնց կեանքին եւ ապագայի աշխատանքներուն եւ որոշումներուն մէջ:

Մեր աշակերտներուն տարեկան աշխատանքներէն , յատկապէս նկարչութեան եւ ձեռային դասընթացքներէն փոքր եւ գեղեցիկ փունջ մը հրամցուած է նաեւ այսօր ձեզի այս սրահէն ներս: Բարի եկած էք բոլորդ վայելելու ապագայի արուեստագետներու «առաջին քայլերը»:

Շնորհակալութիւն եւ երախտագիտութիւն ՀԲԸՄիութեան Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովին, Կրթական Յանձնախումբին ու բոլոր բարերարներուն իրենց ցուցաբերած նիւթական եւ բարոյական նեցուկին համար:  Շնորհակալութիւն նաեւ վարժարանիս Տիկնանց Օժանդակ մարմնի  եւ Ծնողաց Յանձնախումբի անդամներուն իրենց անշահախնդիր աշխատանքին համար:

Նաեւ յատուկ շնորհակալութիւն Գալուստ Կիւլպէնքեան եւ Հաուըրտ Գարակէօզեան հաստատութիւններուն, World Vision-ին, Տոքթ Լեւոն Աւագեանին, Մեծարգոյ երեսփոխան՝ Տիար Շանթ Չինչինեանին, Խորհրդատու՝ Օրդ Միրիամ Սալխանեանին, ՀԵԸ-ի Երիտասարդ Մասնագետներու (Young Profesionals)-ին՝ մանկապարտէզի եւ նախակրթարանի դասարաններուն նուիրած AC-ներուն համար, Trade Plus հաստատութեան, Ժպիտ Յանձնախումբին, Սին էլ Ֆիլի քաղաքապետութեան, ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան ակումբին, նուիրատու բոլոր անձնաւորութիւններուն եւ ծաղկեկողով նուիրով ծնողներուն:

Շնորհակալութիւն նախակրթարանի ուսուցչական կազմին իրենց տարած տքնաջան աշխատանքին համար: Շնորհակալութիւն նաեւ բոլոր անոնց որոնք ձեռք տուին այսօրուան հանդիսութեան պատրաստութեան: Շնորհակալութիւն Տիկ. Յասմիկ Տէմիրճեանին, Տիկ. Հայարփի Ճերեճեանին եւ Տիկ. Նորա Եղիայեանին: Յատուկ շնորհակալութիւն Տիկ. Թամարա ՇիրՅակոբեանին բեմի գեղեցիկ հարդարումին համար: Ուժերնիդ անսպառ մնայ…

Շնորհակալութիւն ձեզ սիրելի ծնողներ որ անցնող տարիներուն ձեր զաւակները վստահեցաք Լեւոն Կ. Նազարեան վարժարանի ուսուցման եւ դաստիարակութեան առաքելութեան ու աշխատանքին, եւ վստահ ենք թէ պիտի շարունակէք վստահիլ զանոնք եկող տարիներուն Միութեանս Դարուհի-Յովակիմեան վարժարանին:

Վարժարանիս տնօրէնութեան եւ ուսուցչական կազմին անունով՝ սրտանց կը շնորհաւորենք մեր սիրելի շրջանաւարտները………եւ բոլոր ծնողներն ու հարազատները: Շնորհակալութիւն

Այժմ եկէք միասնաբար, մեծ ուրախութեամբ, բեմ հրաւիրենք 2014-2015 տարեշրջանի ՀԲԸՄ-ի Լեւոն Նազարեան Վարժարանի մեր սիրելի շրջանաւարտ-շրջանաւարտուհիները:

Ցոլինէ Էլմայեան

EL (107)_resize

EL (116)_resize

EL (248)_resize

EL (255)_resize

EL (347)_resize

EL (349)_resize

Ալֆորվիլի Մէջ Հայկական Վարժարան Բացուած Է

Յուլիս 4-ին Ալֆորվիլ քաղաքին մէջ Հայաստանի եւ Ֆրանսայի վարչապետներ Յովիկ Աբրահամեանի եւ Մանուէլ Վալսի մասնակցութեամբ տեղի ունեցած է հայկական վարժարանի բացման արարողութիւնը, կը հաղորդէ ՀՀ կառավարութեան մամլոյ եւ հասարակայնութեան հետ կապի վարչութիւնը:

Վարժարանի բացումին ներկայ էին Ֆրանսայի ԱԺ նախագահ Քլոտ Պարթոլոն, ԿԳ նախարար Արմէն Աշոտեան, Սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեան, Գիւղատնտեսութեան նախարար Սերգօ Կարապետեանը, ԱԳ փոխնախարար Կարէն Նազարեան, Ֆրանսայի խորհրդարանի պատգամաւորներ, երկու երկիրներու դեսպանները, Ալֆորվիլի քաղաքապետը, ֆրանսահայ համայնքի ներկայացուցիչներ, սրբազան հայրեր:

Դիմելով ներկաներուն Յովիկ Աբրահամեան ըսած է. «Հայոց ցեղասպանութենէ մազապուրծ հարիւր հազարաւոր հայերուն խաղաղ տանիք ու ապահով կեանք տուած եւ յաջորդող սերունդներուն հայրենիք դարձած Ֆրանսայի մէջ բացուող այս նոր կրթութեան օճախը եւս մէկ անգամ կ՛ազդարարէ, որ մեր ժողովուրդի բնաջնջումը ծրագրած Օսմանեան Կայսրութեան քաղաքականութիւնը ի դերեւ եղած է, որ հայերը կ՛ապրին եւ կ՛արարեն անկախ բնակութեան վայրէ:  Մեր հայրենակիցները Ֆրանսայի մէջ կրցած են ընդելուզուիլ, դառնալ այս երկրի օրինապաշտ քաղաքացիներ, աշխատիլ եւ ստեղծագործել` ի բարօրութիւն իրենց երկրորդ հայրենիքի: Միաժամանակ, դուք ամուր կառչած մնացած էք ձեր արմատներուն, ձեր պատմութեան, ձեր մշակոյթին»:

Դպրոցաշինութեան, հայ մշակոյթի զարգացման եւ հայապահպանութեան գործին մէջ ներդրած նշանակալի աւանդի համար Հայաստանի վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան բարերար Գէորգ Արաբեանը պարգեւատրած է ՀՀ վարչապետի յուշամետալով:

«Այն փաստը, որ հայկական դպրոցի բացումը կը համընկնի Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցին, շատ կարեւոր եւ խորհրդանշական իմաստ ունի: Այս տարի Ֆրանսայի նախագահը Ապրիլ 24-ին հայ ազգի կողքին էր` Երեւանի մէջ:  Իսկ ես Փարիզի մէջ` Կոմիտասի յուշարձանի մօտ, եւս հայ ազգի կողքին էի: Ֆրանսայի համար շատ կարեւոր է ցոյց տալ, որ մենք հայերու կողքին ենք», – նշած է Ֆրանսայի վարչապետ Մանուէլ Վալս:

 

Ուխտի Օր Քեսապի Մէջ

Աւանդոյթի համաձայն, այս տարի եւս ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ «ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ» տօնին առթիւ  Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցուի, Կիրակի՝ 12 Յուլիս 2015-ին, երեկոյեան ժամը 17.00-ին, Գարատուրանի «Կեղեձիկ» ուխտավայրին մէջ: Այս մասին կը տեղեկացնէ Քեսապի Սուրբ Միքայէլ կաթողիկէ եկեղեցւոյ ժողովրդապետ, հոգեւոր հովիւ Հայր Նարեկ վարդապետ Լուիսեանը:

Պատարագի աւարտին տեղի պիտի ունենայ մատաղօրհնէք եւ հոգեհանգստեան

“Մենք Ենք Ու Սարերը Մեր”.Մաժիտա Ալ Ռումի Հայերէն Երգեց

Յուլիս 2-ին, Լիբանանի մէջ բացումը կատարուեցաւ Ճունիի փառատօնին, որ կը շարունակուի մինչեւ 15 Յուլիս։

Շաբաթ, Յուլիս 4-ին ելոյթ ունեցաւ հանրածանօթ երգչուհի Մաժիտա Ալ Ռումի, որ իր երկու ժամ տեւած համերգին ժամանակ երգեց նաեւ հայերէն։ Հայերէն երգելու համար Մաժիտա Ալ Ռումիի հետ համագործակցած է սուրիահայ յայտնի երգչուհի Արաքս Չեքիճեան։

Մաժիտա ալ Ռումի համերգէն առաջ տուած ճեպազրոյցի ժամանակ ողջունեց հայ ժողովուրդը եւ ըսաւ“100 տարի է անոնք բարութիւն եւ ուրախութիւն կը սերմանեն ուր ալ գտնուին, անոնք արժանի են սրտիս խորքէն բխող այս ողջոյնին, կը յուսամ, որ հայերէնը լաւ ընդունուի, որովհետեւ իսկապէս հեշտ լեզու չէ “:

Վահան Թէքէեան Միջնակարգ Վարժարանի Ամավերջի Հանդէսը Եւ Վկայականներու Բաշխման Միացեալ Հանդիսութիւնը

Վահան Թէքէեան Միջնակարգ Վարժարանի 2014-2015 տարեշրջանի ամավերջի հանդէսը եւ վկայականներու բաշխման հանդիսութիւնը տեղի  ունեցաւ Շաբաթ, 27 Յունիս 2015-ի երեկոյեան ժամը 6-ին, վարժարանիս Յակոբ Պարսամեան սրահէն ներս, հովանաւորութեամբ վարժարանիս հոգաբարձութեան եւ ներկայութեամբ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Փրոֆ. Հրայր Հովիւեանի, Թ.Մ.Միութեան Հիմնադիրներու Մարմնի նախկին ատենապետ Տիար Կարապետ Պապահէքեանի եւ այժմու անդամներու, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ Տիար Միքայէլ Վայէճեանի եւ անդամներու, վարժարանիս ծնողաց յանձնախումբի ատենապետուհիի եւ անդամներու, վարժարանիս բարերարներու, բարեկամներու եւ ստուար թիւով ծնողներու:

Հանդէսին առիթով բեմը շքեղօրէն յարդարուած էր Տիկ. Ամալիա Հայրիկեանի մտայղացումով, ներկայացնելով Հեթանոսական շրջանէն մնացած Գառնիի տաճարը անցնելով Քրիստոնէական շրջանի Սբ. Էջմիածինն ու Նորավանքը:

Լիբանանի, Հայաստանի եւ վարժարանիս քայլերգներու յոտընկայս ունկնդրութենէն ետք, հանդէսին բացումը կատարեց վարժարանիս հայերէն լեզուի դասատու՝ Տիկ. Մանիշակ Ալեքսանեանը, որ իր խօսքին մէջ նկատել տուաւ, որ այս տարի ամբողջացաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակը եւ համայն հայութիւնը աշխարհի չորս ծագերուն զանազան միջոցառումներով Հայ Դատին կառչած մնալու կամքը ցուցաբերեց: Մենք՝ Վահան Թէքէեան վարժարանէն ներս 100-րդ տարելիցը ոգեկոչեցինք այլազան ձեռնարկներով, վստահ ըլլալով որ մեր շրջանաւարտները անգամ մը եւս պիտի փաստեն, թէ իրենք զաւակներն են ժողովուրդի մը, որ կը յիշէ իր նահատակները եւ կը պահանջէ իր արդար իրաւունքները:

Բացման խօսքէն ետք Նախ. Գ.Դ.Ե. եւ Զ. դասարանները ներկայացան «Թող Հնչէ Շեփոր», «Ազգ Փառապանծ», եւ «Սարդարապատ» խմբերգներով, առաջնորդութեամբ Պրն. Երուանդ Քէշիշեանի : Միջն. Բ. դասարանէն՝ Գարլօ Սապունճեան մեներգեց «Հայ Հերոսներու Երգ»ը, որմէ ետք Նախ. Ա. եւ Բ. դասարաններու աշակերտները ներկայացան «Ելէք Հայեր» եւ «Ղարաբաղցին» խմբերգներով ճոխացնելով մթնոլորտը եւ արժանանալով ներկաներուն որոտընդոստ ծափողջոյններուն: Ապա վարժարանիս «Կարս» պարախումբի (մեծերը) գեղեցիկ հայկական տարազներ հագած ներկայացան պարով մը՝ առաջնորդութեամբ պարուսոյց Արազ Ագըլեանի:

Ապա հանդիսավարուհին բեմ հրաւիրեց վարժարանիս տնօրէնուհի Տիկ. Կալինա Նաճարեանը փոխանցելու համար իր կրթական խօսքը: Ան իր խօսքին մէջ ըսաւ, որ «Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանը եղած է ու կը մնայ Մեսրոպակերտ մեծասքանչ լեզուի դարբնոցն ու ամրակուռ ամրոցը, ուր տարիներ շարունակ լուսաւորուած է սերունդներ հայեցի կրթութեամբ  շնորհիւ Թ.Մ.Մ. հիմնադիրներու մարմինին, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ Պայքար Ակումբի զոհողութեան պատրաստ խանդավառ երիտասարդներուն ու այսօր ալ կը շարունակէ սերունդներ եւս դաստիարակել Մեսրոպաշունչ ոգիով եւ հայ մշակոյթի ու պատմութեան գիտութեամբ ու գիտակցութեամբ»:

Տիկ. Նաճարեան աւելցուց ըելով, թէ «վարժարանիս առաքելութիւնը է ու կը մնայ սատարել հայ աշակերտի մտային, բարոյական եւ հոգեւոր զարգացման եւ օրուան պահանջքներուն համընթաց, հայ աշակերտին տալ հայադրոշմ դաստիարակութիւն՝ անոր մէջ զարգացնելով սէր ու յարգանք հանդէպ ազգային մշակոյթին ու աւանդութեանց, ինչպէս նաեւ՝ ընդհանուր զարգացում, որպէսզի իր արմատները ճանչնալով՝ լաւ մարդ եւ լաւ հայ դառնայ»:

Տնօրէնուհիին խօսքէն ետք Նախ. Ա.Բ.Գ. եւ Դ. դասարաններու տղաքը ներկայացան պարով մը, որմէ ետք տեղի ունեցաւ տեսաերիզի ցուցադրութիւն՝ պատրաստութեամբ Օրդ. Քրիսթինա Տեմիրճեանի,  ուր շրջանաւարտները ներկայացան իրենց սրտի խօսքերով՝ յուզելով ներկաները: Միջն. Բ. դասարանէն Փիթըր Մուրատեան (տհոլով) եւ Դալար Գէորգեան (դաշնամուրով) ներկայացան «Խուժան Ասկեար» նուագով՝ առինքնելով ներկաները:

Ապա շրջանաւարտները հանդիսաւորապէս մուտք գործեցին իրենց դաստիարակներուն հետ ներկաներուն յոտընկայս ծափողջոյններուն տարափին տակ: Նախակրթարանի ընթացաւարտներու անունով հայերէն լեզուով ուղերձ կարդաց Շիրազ Սամանլեան, ապա բեմ հրաւիրուեցան վարժարանիս հոգաբարձութեան ատենապետ Տոքթ. Յովիկ Վարդանեան, Տնօրէնուհին եւ 6-րդ դասարանի դաստիարակ Օրդ. Սիլվա Մահտեսեանը, բաշխելու 6-րդ դասարանի վկայականները:

Միջնակարգի շրջանաւարտներու անունով անգլերէն լեզուով հրաժեշտի խօսքը կարդաց Էմմա-Էնճըլի  Քէշիշեան, ապա յաջորդաբար բեմ հրաւիրուեցան Թ.Մ.Մ. Հիմնադիրներու Մարմնին նախկին ատենապետ Տիար Կարապետ Պապահէքեան, Տնօրէնուհին եւ 9-րդ դասարանի դաստիարակ Տիկ. Մանիշակ Ալեքսանեան կատարելու վկայականներու տուչութիւնը եւ մրցանակաբաշխութիւնը:

Հանդէսի աւարտին հանդիսավարուհին ներկայացուց վարժարանիս հոգաբարձութեան ատենապետ, միաժամանակ անդամ զանազան վարչութիւններու եւ միութիւններու մէջ Տոքթ. Յովիկ Վարդանեանի կենսագրութիւնը, որ սիրայօժար ընդունած էր կատարելու հուսկ բանքը:

Տոքթ. Վարդանեան իր խօսքին մէջ յիշեցուց, թէ «Այս տարուան հանդիսութիւնը իւրայատուկ է որովհետեւ ան կը զուգադիպի հայոց ցեղասպանութեան հարիւր ամեակի ոգեկոչումին: Ողբալու եւ դժբախտ զգալու հանգրուանը անցած է: Այժմ պահանջատիրութեան բուլը սկսած է, եւ կ՛ընթանայ հաստատագայլ: Դուք, սիրելի շրջանաւարտներ, հրաւիրուած էք ըլլալու հայ ազգին ղեկավարները, եւ շարունակելու մեր դատը եւ պահանջելու մեր արդար իրաւունքները»: Ան իր խօսքը ուղղելով շրջանաւարտներուն պատուիրեց . «Մի մոռնաք՝ որ Թէքէեանը ձեր երկրորդ տունն է, ուր ապրեցաք տարիներ շարունակ, եւ վայելեցիք անոր քաղցրութիւնը, մտերմութիւնը, զոհողութիւնը եւ նամանաւանդ’ անոր սէրը: Դուք, ստացաք ձեր ստանալիքը, վաղը, դուք է որ զանազան ասպարէզներէ ներս յաջողելէ ետք, դուք պիտի օգտակար հանդիսանաք անոր ապագայ ճանապարհին… որպէսզի վաղը, ձեր նման տասնեակ հայ ուսանողներ եւս գան… ուսանին եւ վկայուին անկէ: Այս է որ կը սպասենք ձեզմէ: Մնացէ՛ք երախտապարտ շրջանաւարտներ»:

Հուսկ բանքէն ետք տեղի ունեցաւ հրավառութիւն մեծ խանդավառութիւն մը ստեղծելով, ապա շրջանաւարտները բեմին առջեւ ընդունեցին բոլորին շնորհաւորութիւնները:

Բարի երթ կը մաղթենք մեր սիրելի շրջանաւարտներուն:

Վահան Թէքէեան Վարժարանի

Լրատուական Գրասենեակ

 

 

Սիսի Կաթողիկոսարանի Դատին Զարգացումներուն Նուիրուած Մամլոյ Ասուլիս

«Կալուածային նմանօրինակ հայցերու «տարափ» մը (պէտք է) յղել թրքական պատկան իշխանութիւններուն». Փրոֆ. Սոֆուօղլու

Սիսի Կաթողիկոսարանի դատին զարգացումներուն քննարկման ծիրին մէջ երէկ` Չորեքշաբթի, 1 յուլիս 2015-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, Անթիլիասի Մայրավանքի «Կիլիկիա» թանգարանի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Տեղեկատուական գրասենեակին կազմակերպած մամլոյ ասուլիսը` ներկայութեամբ հայկական եւ լիբանանեան մամուլի ներկայացուցիչներու ու լրագրողներու: Տեղեկատուական բաժանմունքի պատասխանատու Հոգշ. Տ. Յուսիկ Ծ. Վրդ. Մարտիրոսեան բացուած յայտարարեց ասուլիսը` ներկայացնելով  զեկուցաբեր բանախօսները` կալուածային հարցերու փաստաբան Փրոֆ. Ճեմ Սոֆուօղլու, Հայոց Ցեղասպանութեան մասնագէտ Փրոֆ. Թաներ Աքչամ, Լիբանանեան համալսարանի դասախօս Դոկտ. Նորա Պայրագտարեան: Նշենք, թէ նախատեսուած էր նաեւ միջազգային ատեաններու մօտ փաստաբան Դոկտ. Փայամ Ախաւանի մասնակցութիւնը, սակայն օդանաւային թռիչքի ուշացման պատճառով չկրցաւ մասնակցիլ մամլոյ ասուլիսին: Արաբերէնով արտասանած իր խօսքին մէջ Յուսիկ Ծ. Վրդ. Մարտիրոսեան պատմական յետադարձ ակնարկով անդրադարձաւ հայ ժողովուրդի կրած տառապանքին Օսմանեան կայսրութեան մէջ, յատկապէս 1894-1923 երկարող ժամանակաշրջանին: Ան երախտագիտական խօսքերով շեշտեց հիւրընկալ Լիբանանի կարեւորութիւնը, որ դարձաւ հայ ժողովուրդի վերածնունդի ու զարթօնքի հայրենիքը` նշելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առանցքային դերը: Կաթողիկոսութիւնը դատական հայց ներկայացուց Թուրքիոյ Սահմանադրական Դատարանին մօտ, յայտնեց Հայր Սուրբը եւ աւելցուց. «Այսօր դատական հայցի ներկայացումէն երկու ամիսներ ետք, մեր տեղեկութիւնները կը հաստատեն, որ Թուրքիոյ Սահմանադրական Դատարանը սկսած է սերտել դատական այս հայցի թղթածրարը»:

Ապա Դոկտ. Նորա Պայրագտարեան արաբերէնով թուեց Սիսի կաթողիկոսարանին գծով դատական հայցի յարուցման զուգահեռ ու զայն կանխած առնչակից քայլերը (ինչպէս` «Ճանաչումէն հատուցում» միջազգային գիտաժողովի կազմակերպումը Փետրուար 2012-ին, ապա թուրք իրաւագէտներէ եւ միջազգային մասնագէտ-փորձագէտներէ բաղկացած յանձնախումբի կազմութիւնը…): Դոկտ. Պայրագտարեան շեշտեց Սիսի Կաթողիկոսութեան խորհրդանշական մեծ կարեւորութիւնը հայ ժողովուրդին համար:  Ան յիշեցուց, թէ անցնող  27 ապրիլ 2015-ին ներկայացուած դատական այս հայցին գծով  Թուրքիոյ Սահմանադրական Դատարան պէտք է առաւելագոյնը իննսուն օրուան ընթացքին ձեռնարկէ այս հայցի քննարկման: Այլապէս` հարցը պիտի ներկայացուի Մարդկային Իրաւանց Եւրոպական Դատարանին:

Ապա Փրոֆ. Ճեմ Սոֆուօղլու անգլերէնով պարզեց Սիսի կաթողիկոսարանի դատին ներկայացման առնչակից պայմանները, դժուարութիւններն ու կարելիութիւնները: Ան ընդգծեց, թէ դատական այս հայցի յարուցումը աննախընթաց քայլ մըն է թրքական կալուածային ու դատական պատմութեան մէջ: Փրոֆ. Սոֆուօղլու շեշտեց, որ հարցը ներկայացուած է զուտ մարդկային իրաւանց դիտանկիւնէն` հեռու քաղաքական թէ այլ նկատառումներէ: Ան նշեց, թէ 1983-ին եւ 2001-ին հրապարակուած հրամանագիրներով, թրքական կառավարութիւնը կ’արգիլէ կալուածային որեւէ տեղեկութիւն կամ փաստաթուղթ արձանագրել, ինչպէս նաեւ արգիլուած է առնչակից արխիւներու ուսումնասիրութիւնը: Ըստ անոր, 1963-ի օրէնքի տրամադրութեանց համաձայն արգիլուած է կալուածային որեւէ սեփականութիւն վերադարձնել իր սեփականատիրոջ (յատկապէս հայերու պարագային): Փրոֆ. Սոֆուօղլու խիստ հաւանական նկատեց, որ յառաջիկայ Սեպտեմբերէն Նոյեմբերի միջեւ թրքական դատարանը հրապարակէ իր որոշումը: Փրոֆ. Սոֆուօղլու նշեց, որ դատին հետապնդման հիմնական նպատակը Սիսի Կաթողիկոսարանին կալուածին վերադարձն է եւ ոչ թէ անոր փոխարէն նիւթական հատուցումը:

Իր կարգին, Դոկտ. Թաներ Աքչամ խօսք առաւ եւ յայտնեց, թէ այս գծով աւելի քան հազար փաստաթուղթեր կան օսմանեան արխիւներուն մէջ: Ան կարեւորութեամբ նշեց, թէ օսմանեան իշխանութիւնները յատուկ կարեւորութիւն կ’ընծայէին Սիսի կաթողիկոսութեան վարկին` զայն նկատելով հայ ժողովուրդի հոգեմտաւոր կրօնական կարեւոր կեդրոն մը, բոլորովին անկախ Պոլսոյ թէ Էջմիածնի հոգեւոր կեդրոններէն: Ան մէջբերեց օրինակ Թալէաթի եւ Ճեմալ փաշայի միջեւ փոխանակուած մէկ նամակը, ուր կը շեշտուի, թէ գրեթէ անկարելի է հիմնովին ջնջել Սիսի կաթողիկոսարանը` նկատի ունենալով անոր ճակատագրական կարեւորութիւնը հայութեան համար:

Ապա զեկուցաբեր բանախօսները պատասխանեցին ներկաներու հարցումներուն, որոնք առաւելաբար կեդրոնացան հայ անհատներու սեփականութեանց վերատիրացման գծով հիմնական նախաքայլերու եւ կարելիութիւններու վրայ: Այս գծով այլ լրատուամիջոցներու կարգին «Ազդակ»-ի այն հարցումին, թէ արդեօք կարելի՞ է ժողովրդային քարոզչական ճիգերով թրքական հայամէտ հանրային կարծիքը մղել (քարոզչական) ճնշում բանեցնելու թրքական իշխանութեանց վրայ` նկատի ունենալով, որ Սիսի (այժմ` Քոզան կոչուող) քաղաքապետը կտրուկ կերպով մերժած է ընդառաջել այս հարցին` Փրոֆ. Սոֆուօղլու քարոզչական ճիգերը կարելի դրական քայլ նկատեց` թելադրելով միաժամանակ կալուածային նմանօրինակ հայցերու «տարափ» մը յղել թրքական պատկան իշխանութիւններուն:

«Զարթօնք» իր կարգին երեք հարցադրումներ դրաւ ասուլիսի մասնակիցներուն նախ հարց տալով թէ ինչո՞ւ այսքան ուշ կամ շատ կանուխ նման կարեւոր նախաձեռնութեան մը ձեռնարկելու, որուն պատասխանեց Գերշ. Յուսիկ Ծ. Վրդ. Մարտիրոսեան ըսելով, թէ միշտ աւելի լաւ է ուշ կամ երբէք: «Զարթօնք»-ի յաջորդ հարցումն էր, թէ ի՞նչ կրնայ պատահիլ եթէ Աստուած մի առասցէ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը կորսնցնէ այս դատը: Ի՞նչ հոգեբանական, քաղաքական եւ օրէնսգիտական հետեւանքներ կրնայ ունենալ այդ անբաղձալի արդիւնքը Հայկական Պահանջատիրութեան վրայ ընդհանրապէս: Այս առնչութեամբ յարգելի զրուցաբերները յստակացուցին, թէ միշտ ալ կարելի պիտի ըլլայ դիմել «Մարդկային Իրաւանց Եւրոպական Դատարանին», որուն վճիռը պարտադիր է թուրքիոյ պետութեան վրայ: Իսկ «Զարթօնք«ի այն հարցումին, որ ինչո՞ւ յարմար տեսնուած է Սիսի Կաթողիկոսութիւնը պահանջել անկախաբար Հայկական Պահանջատիրութեան ընդհանուր թղթածրարէն: Զեկուցաբերներուն պատասխանը այն եղաւ, որ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան բացած դատը զուտ կալուածային հայց է եւ քաջալերելի է, որ նման հայցեր բազմանան, որովհետեւ թրքական հանրային կարծիքին համար աւելի հաւանական է ընդունիլը կալուածային սեփականութիւններ վերականգնելը քան Հայոց Ցեղասպանութիւնը ընդունելու փաստը:

 

 

Վերջին Հրաժեշտ Երջանկայիշատակ Տէր Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքին

28 յունիս 2015, կիրակի երեկոյեան ժամը 4-ին հաւատացեալներու բազմութիւն մը եկած էր Աւետման Սրբոյ Կուսին եկեղեցին իր վերջին հրաժեշտը տալու երջանկայիշատակ Տէր Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքին, որուն մարմինը ամփոփող դագաղը հիւանդանոցէն հանդիսաւոր թափօրով, քահանայ հայրերու կողմէ ուսամբարձ փոխադրուեցաւ մինչեւ եկեղեցւոյ մուտքը ուրկից յանձն առնուեցաւ եպիսկոպոս հայրերուն կողմէ եւ զետեղուեցաւ խորանին դիմաց:

Տան կարգի արարողութեան յաջորդեց հանդիսաւոր սուրբ Պատարագը զոր մատուցանեց Պատրիարքական կառավարիչ Արհիապատիւ Գրիգոր եպիսկոպոս Կապրոյեան, մասնակցութեամբ արհիապատիւ եպիսկոպոսներուն, գերյարգելի, գերապատիւ եւ արժանապատիւ քահանաներուն: Պատարագին ներկայ գտնուեցան ասորի կաթողիկէ եկեղեցւոյ Եունան Պատրիարքը իր հետ ունենալով ասորի կղերականներ: Ներկայ էին նաեւ ներկայ եւ նախկին պետական երեսփոխաններ, պաշտօնական անձնաւորութիւններ, ինչպէս նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազոր Դեսպան Աշոտ Քոչարեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան ներկայացուցիչ Կարօ Քեպապճեան:

Յընթացս սուրբ Պատարագին քարոզեցին արհիապատիւ Գրիգոր եպիսկոպոս Կապրոյեան՝ հայերէն եւ արհիապատիւ Յովհաննէս եպիսկոպոս Թէյրուզեան՝ արաբերէն:

Պատարագի աւարտին հաւատացեալ ժողովուրդը յարգանքով մօտեցան խոնարելու երանաշնորհ Հայրապետի դագաղին առջեւ իբրեւ վերջին հրաժեշտ:

Նշենք, որ վերջին հրաժեշտի այցելութիւնները պիտի շարունակուին մինչեւ Երեքշաբթի 30 Յունիս կէսօրուան ժամը 1:00:

ArmCatholic BatM (131)ArmCatholic BatM (207) 1copyArmCatholic BatM (743) copyArmCatholic BatM (770) copy

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ընտրութեան Եւ Օծման 20-րդ Տարեդարձ Եւ Համահայկական 6-րդ Խաղերու Ջահավառութիւն

Կիրակի, 28 Յունիս 2015-ին Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարին մէջ, յաւարտ սուրբ եւ անմահ պատարագին, Նահատակաց վերանորոգ յուշարձան -Մատուրէն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին օրհնութեամբ տեղի ունեցաւ Համահայկական 6-րդ խաղերու ջահավառութեան հանդիսաւոր արարողութիւնը` մասնակցութեամբ ՀՄԸՄ-ի, ՀՄՄ-ի, ՀԵԸ-ի սկաուտութեան, Հայաստանի Հանրապետութեան վերահսկիչ պալատի եւ Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքարեանի գլխաւորած պատուիրակութեան, կաթողիկոսութեան միաբան հայրերուն, բազմաթիւ հիւրերու եւ խուռներամ ժողովուրդին: Այս մասին կը հաղորդէ «Ազդակ» օրաթերթը:

Ջահավառութեան արարողութեան ընթացքին, մինչ սկաուտութիւնը պատուի եկած էր, ՀՄԸՄ-ի, ՀՄՄ-ի Եւ ՀԵԸ-ի շեփորախումբերը յաջորդաբար հնչեցուցին Լիբանանի, Հայաստանի Հանրապետութեան քայլերգները, ապա` «Կիլիկիա» մաղթերգը: Վեհափառ հայրապետը բարի երթ մաղթեց Համահայկական 6-րդ խաղերուն եւ ըսաւ, թէ վստահ է, որ այս համազգային նախաձեռնութիւնը աւելի պիտի միացնէ հայ ժողովուրդի զաւակները իրարու, հաւաքական կեանքին խթան պիտի հանդիսանայ, ժողովուրդի հաւատքը, կամքն ու միասնութիւնը աւելի պիտի ամրապնդէ: Ապա` հանդիսաւոր թափօրը ուղղուեցաւ վեհարան, ուր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսը հանդիպում մը ունեցաւ համահայկական 6-րդ խաղերու պատուիրակութեան հետ:

Խօսք առաւ Նորայր եպս. Աշըգեան, որ ըսաւ, թէ այսօր իւրաքանչիւրը հոգեւին կ՛ապրի յուզումի եւ ուրախութեան պահեր` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. վեհափառ հայրապետի ընտրութեան եւ օծման 20-րդ տարեդարձին առիթով: Սրբազանը դիտել տուաւ, որ 20 տարի առաջ միաբանութիւնը, ժողովուրդը եւ եկեղեցին ուրախ էին, որովհետեւ մականը կը տրուէր արժանաւոր անձին: Ապա աւելցուց. «Կիլիկիոյ Ս. աթոռը Գրիգոր Լուսաւորիչի հաստատուն աթոռն է, որ դարեր շարունակ ենթարկուած է փոթորիկներու, աստանդական եղած է, բայց չէ լքած իր ժողովուրդը: Այս աթոռը Տէր Զօրէն անցած ու արհաւիրք ապրելով սրբագործուած է»: Աշըգեան սրբազանը նաեւ ըսաւ, թէ աթոռին փառքը ոչ թէ իր անունին կամ կառոյցին մէջ է, այլ` ծառայութեան: Այս կառոյցը սովորական կեդրոն չէ, այլ առաքելութիւն մը, որ վեհափառ հայրապետին ջանքերով վերածուեցաւ Հայ դատի պաշտպանութեան հզօրագոյն ժայռի:

Նորայր եպս. Աշըգեան ակնարկեց նաեւ վեհափառ հայրապետի քաջաբար կատարած մեծագոյն աշխատանքին, որ է Սիսի կաթողիկսարանի հայութեան վերադարձի պահանջը:

Ապա` աւարտեց խօսքը սրտանց շնորհաւորելով վեհափառ հայրապետը` մաղթելով արեւշատ կեանք եւ Ս. աթոռի պայծառութիւն` Աստուծոյ փառքին եւ հայութեան ամրապնդման ի խնդիր:

Խօսք առաւ նաեւ Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքարեան: Ան ողջունեց ներկաները եւ յայտնեց իր ուրախութիւնը մասնակցելու վեհափառ հայրապետի օծման ու ընտրութեան 20-րդ տարեդարձին եւ համահայկական 6-րդ խաղերու ջահավառութեան հանդիսաւոր արարողութեան: Ան յայտնեց իր հպարտութիւնը, որ վեհափառ հայրապետին օրհնութեամբ վառեցաւ սփիւռքի ջահը, ապա ըսաւ. «Մեր խաղերու նշանաբանն է` «Միասնութիւն մարզանքով»: Հայ երիտասարդները մարզանքի միջոցով Հայաստան, սփիւռք, Արցախ կապը առաւել կ՛ամրացնեն: Այս խաղերը ապացոյց են, որ մենք միասնաբար կրնանք յաղթել մեր դէմ ցցուած բոլոր մարտահրաւէրներուն»:

Իշխան Զաքարեան նշեց, որ այս տարի սփիւռքէն մասնակից մարզիկներուն թիւը անհամեմատ աճած է, եւ ասիկա կը վկայէ, որ մարզանքը միացնող, հայրենիք բերող ու հայրենիքը ծանօթացնելու լաւագոյն միջոցներէն մէկն է:

Հայաստան, Արցախ եւ սփիւռք կապերու առաւել ամրապնդման նպատակով որոշուեցաւ վառել երեք ջահ, որոնցմէ առաջինը վառեցաւ 8 մայիսին Շուշիի մէջ, որ անցնելով Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր քաղաքներէն 2 օգոստոսին պիտի մտնէ Հանրապետական մարզահամալիր, իսկ այսօրուան` սփիւռքի նորավառ ջահը շրջելով սփիւռքի տարբեր գաղութներ, Աւարայրի դաշտի ճամբէն անցնելով 2 օգոստոսին կրկին պիտի մտնէ մարզահամալիր, ուր պիտի վառի նաեւ Համահայկական 6-րդ խաղերու Հայաստանի ջահը:

Զաքարեան իր խօսքի աւարտին նշելով տարիներու ընթացքին Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հոլովոյթին մէջ վեհափառ հայրապետին ունեցած մեծ նպաստը, նուէր մը յանձնեց Արամ Ա. կաթողիկոսին: Տրուած փաթեթը կ՛ընդգրկէր տարբեր լեզուներով հրատարակութիւններ` Հայոց ցեղասպանութեան խնդիրներուն հետ առնչուող:

Ապա` «Ծաղկազարդ» համախմբումը գեղեցիկ կերպով մեկնաբանեց «Կիլիկիա» մաղթերգը:

Անդրադառնալով վերջին շաբթուան ընթացքին Երեւանի մէջ տեղի ունեցած բողոքի ցոյցերուն Արամ Ա. կաթողիկոս յայտնեց. «Այս իրավիճակին մէջ լուռ մնալը ճիշդ չենք նկատեր: Մտահոգ ենք: Մտահոգ ենք, որովհետեւ մեր հայրենիքին հզօրացումը, մեր միասնականութեան ամրապնդումը, մեր ազգային պահանջատիրութեան նոր խայծ, նոր թափ տալու համազգային պահանջը մեր ժողովուրդին համար պէտք է դառնայ համազգային մտահոգութիւն: Հայաստանը միայն հող չէ, Հայաստանը նաեւ ու մանաւանդ ժողովուրդ է իր պետականութեամբ: Մեր սպասումն է, որ Հայաստանի մէջ մեր ժողովուրդին ղեկավարները լսեն մեր ժողովուրդին, հետեւին մեր ժողովուրդին սպասումներուն, կարիքներուն, պահանջներուն: Միաժամանակ մեր սպասումն է, որ մեր ժողովուրդն ալ լսէ իր կողմէ ընտրուած պետականութեան պատասխանատուներուն  մտահոգութիւնները, մօտեցումները»:

Արամ Ա.-ն կոչ է արել, որպէսզի ժողովուրդն ու պետական իշխանութեան ներկայացուցիչները միասնաբար մտածեն ազգի, ժողովրդի ու պետութեան գերագոյն շահերի մասին: «Հայրենիքի հզօրացումը մեր ժողովրդի համար պէտք է ամէն բանից վեր դիտարկուի: Ի՞նչ անել, ի՞նչպէս անել, որպէսզի մեր հայրենիքի պետական հիքմերն աւելի հզօրանան, մեր ժողովրդի կեանքն աւելի բարելաւուի: Մենք բոլորս սփիւռքում եւս պէտք է այդ գիտակցութեամբ առաջնորդուենք», ասել է նա:

Արամ Ա. կաթողիկոս խօսելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան առաքելութեան մասին ըսաւ. «Ինչ որ մենք կը կատարենք` իբրեւ հոգեւորական, մեր կոչումին իսկ թելադրութեամբ, մեր սրբազան պարտքն է Աստուծոյ, մեր եկեղեցւոյ, ժողովուրդին ու հայրենիքին: Այդ բոլորը մենք կը կատարենք ու պիտի՛ կատարենք` հեռու ամէն տեսակ գնահատանքներէ եւ լուսարձակներէ: Ճշմարիտ ծառայութիւնը ո՛չ մէկ գնահատանքի կարիք ունի: Անցնող քսան տարիներուն ընթացքին ինչ որ մենք փորձեցինք կատարել` իբրեւ շինարարութիւն ու վերաշինութիւն, մեր կեանքի հոգեւոր, բարոյական, իմացական, մշակութային ու ազգային բնագաւառներուն մէջ, մեր նուիրական պարտքն է. եւ այդ պարտքը մենք փորձեցինք կատարել բարձրագոյն աստիճանի գիտակցութեամբ, նուիրուածութեամբ ու նախանձախնդրութեամբ: Ծառայութիւնը մեր կեանքին ճամբան, որակը եւ սրբազան նպատակն է: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը իր վեհափառ հայրապետով եւ միաբանութեամբ պիտի շարունակէ ծառայական նո՛յն ճամբան` ծառայութիւն Աստուծոյ, մեր ժողովուրդին ու հայրենիքին»:

Հանդիպումը վերջ գտաւ «Հայաստան Աշխարհ» երգի մեկնաբանութեամբ` «Ծաղկազարդ» համախմբումի անդամներուն կողմէ: Աւարտին ներկաները աջահամբոյրով շնորհաւորեցին վեհափառ հայրապետը` ստանալով անոր օրհնութիւնը:

Հայրապետական Մաղթանք` Արամ Ա. ԿաթողիկոսիԸնտրութեան Եւ Օծման 20-րդՏարեդարձին Առիթով

6-28-15_20-dari

Երէկ` կիրակի, 28 Յունիս 2015-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարին մէջ մատուցուած Ս. եւ անմահ պատարագի ընթացքին, հայրապետական մաղթանք կատարուեցաւ Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին ընտրութեան եւ օծման 20-րդ տարեդարձին առիթով: Հայրապետական մաղթանքի յատուկ արարողութեան ընթացքին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան միաբան հայրեր աստուածաշնչական ընթերցումներու եւ աղօթքներու ճամբով արեւշատութիւն, կորով եւ երկար գահակալութիւն մաղթեցին վեհափառ հայրապետին եւ անսասանութիւն ու բարգաւաճ ծաղկում` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան:

Ս. եւ անմահ պատարագը մատուցեց դպրեվանքի տեսուչ Թորգոմ վրդ. Տօնոյեան: Հայր սուրբը քարոզի ընթացքին անդրադարձաւ Արամ Ա. կաթողիկոսի 20-ամեայ հայրապետական վաստակի չորս կարեւոր մարզերուն` մշակութային գործունէութիւն, շինարարական աշխատանք, միջեկեղեցական ու միջկրօնական առաքելութիւն եւ ազգային պահանջատիրութիւն, որոնց միջոցով վեհափառ հայրապետը իր հսկայական ներդրումը ունեցաւ եւ անջնջելի դրոշմը ձգեց հայ եկեղեցւոյ ու ազգին հոգեւոր, մտաւոր եւ պահանջատիրական անդաստաններուն մէջ:

Մամլոյ Ասուլիս` Համահայկական 6-րդ Խաղերուն Նուիրուած

6-28-15_tesban-23

Շաբաթ, 27 Յունիս 2015-ին, առաւօտեան ժամը 10:45-ին, համահայկական 6-րդ խաղերու նուիրուած մամլոյ ասուլիս տեղի ունեցաւ Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատան մէջ: Մամլոյ ասուլիսին բացումը կատարեց Լիբանանի մէջ Հայաստանի դեսպան Աշոտ Քոչարեան: Ան ողջունեց Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքարեանը եւ իր գլխաւորած պատուիրակութեան անդամները, ապա անդրադարձաւ պատուիրակութեան Լիբանան գտնուելու առաքելութեան:  Աշոտ Քոչարեան մեծապէս կարեւոր նկատեց համահայկական 6-րդ խաղերը, որովհետեւ կը համընկնին Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի ոգեկոչման: Ան միաժամանակ բարձր գնահատեց արդիւնաւէտ գործակցութիւնը սփիւռքի տարբեր կառոյցներուն եւ կազմակերպութիւններուն միջեւ, ինչպէս նաեւ Հայաստան-սփիւռք համագործակցութիւնը, ինչ որ կ՛ապացուցէ համախմբուածութիւն ու միասնակամութիւն:

Ան խօսքի աւարտին ներկայացուց պատուիրակութեան անդամները, ապա հրաւիրեց Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքարեանը, որ նախ պատմական համառօտ ակնարկ մը ներկայացուց Համահայկական խաղերուն մասին` նշելով, որ համահայկական խաղերը առաջին անգամ տեղի ունեցան 1999 թուականին: Անոնք տեղի կ՛ունենային երկու տարին մէկ անգամ: Ապա հաշուի առնելով սփիւռքի մարզական կազմակերպութիւններուն եւ միութիւններու աւանդական խաղերը, որոշուեցաւ խաղերը կազմակերպել չորս տարին անգամ մը: Զաքարեան դիտել տուաւ, որ համահայկական 6-րդ խաղերը կը համընկնին Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի շրջանակներուն մէջ տեղի ունեցած ձեռնարկներուն, ինչ որ էապէս կարեւոր կը դարձնէ այս իրադարձութիւնը:

Ան ըսաւ, թէ խաղերը տեղի պիտի ունենան Երեւանի մէջ, բայց որոշ մարզախաղեր տեղի պիտի ունենան Գիւմրիի, Վանայ Ձորի եւ Ստեփանակերտի մէջ, որպէսզի Հայաստանի միւս քաղաքներն ալ ընդգրկուին խաղերուն մէջ:

6-28-15_tesban-24Իշխան Զաքարեան յայտնեց, որ Համահայկական 6-րդ խաղերու կազմակերպման համար ստեղծուած էր պետական յանձնախումբ, որ ամէն գնով աշխատեցաւ հետաքրքրական բովանդակութիւն հաղորդել խաղերուն` պատրաստելով նաեւ գեղեցիկ անակնկալներ:

Ան նշեց, որ այս տարի պիտի վառուի երեք ջահ` Հայաստան, Արցախ եւ սփիւռք, որոնք կը խորհրդանշեն միասնականութիւնը մարզանքի միջոցով, ապա ըսաւ, թէ 8 մայիսին Շուշիի մէջ վառեցաւ առաջին ջահը Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի գլխաւորութեամբ, երկրորդը կը վառի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան  Անթիլիասի մայրավանքին մէջ Արամ Ա. կաթողիկոսի օրհնութեամբ, իսկ 2 օգոստոսին Հանրապետական մարզադաշտին մէջ կը վառի երրորդ խորհրդանշական ջահը եւ կը տրուի սկիզբը խաղերուն:

Իշխան Զաքարեան յայտնեց, որ այս տարի Համահայկական խաղերուն մէջ կ՛ընդգրկուին 17 մարզաձեւեր եւ անոնց կը մասնակցին շուրջ 5000 եւ աւելի մարզական պատուիրակութիւններ: Այդ ժամանակաշրջանին կ՛ակնկալուի շուրջ 12 հազար այցելու Հայաստան: Ան նշեց, որ սփիւռքէն պիտի մասնակցին շուրջ 3500 մարզիկներ: Այլ խօսքով, ան ըսաւ, թէ այս տարուան տուեալները կը գերազանցեն նախորդ տարիներու ցուցանիշները:

Ապա, ան եզրափակեց իր խօսքը ըսելով, թէ բոլոր տուեալներ կը խօսին, որ Համահայկական  խաղերը Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի ամէնէն յաջող միջոցառումներէն մէկն են: Արդէն կայացած են եւ լաւագոյն միջոցն են երիտասարդները հայրենիք բերելու:

Իր կարգին դեսպան Աշոտ Քոչարեան շնորհակալութիւն յայտնեց բոլորին ներկայութեան համար, ապա եզրափակեց մամլոյ ասուլիսը ըսելով. «Եթէ նոյնիսկ յաղթանակ չտօնենք, արդէն մասնակցութիւնը յաղթանակ է»:

Համահակական 6-րդ Խաղերու Պատուիրակութիւնը` Այնճարի Մէջ

Շաբաթ, 27 յունիսին, Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատան մէջ տեղի ունեցած մամլոյ ասուլիսէն ետք Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքարեան եւ իր գլխաւորած պատուիրակութեան անդամները մեկնեցան Այնճար, ուր հանդիպումներ ունեցան գիւղի պատասխանատու մարմիններուն հետ:

Հանդիպումներուն ընթացքին պատուիրակութիւնը ծանօթացաւ գիւղին, անոր մէջ կատարուած եւ ապագային կատարուելիք ծրագիր-աշխատանքներուն, ինչպէս նաեւ անոնք իրենց կարգին ծանօթացուցին Համահայկական 6-րդ խաղերու աշխատանքները:

 

Հ.Բ.Ը.Մ – Հ.Ե.Ը. «ԱՐԻՆ» Պարախումբը Մասնակցեցաւ « Քիպարունա» Կազմակերպութեան Նախաձեռնութեամբ Մեծ Հայրերու Մեծարման Հանդիսութեան

Յաջորդաբար   եօթներորդ  տարին ըլլալով, Շաբաթ,  20  Յունիս 2015, առաւօտեան,  Էմիլ Լահուտ  սրահին մէջ,  ընկերային ծառայութեանց  նախարարութեան հովանաւորութեամբ, եւ «Քիպարունա» կազմակերպութեան նախաձեռնութեամբ  տեղի ունեցաւ  «Մեծ Հայրերու»   օրուան նուիրուած  հանդիսութիւն  մը:   Հոծ  բազմութիւն մը  գրաւած  էր  սրահին  աթոռները,   առ  ի երախտագիտութիւն՝  երէց  սերունդին նուիրական  ծառայութիւններուն:

Grandparents - 2

Այս առիթով  գործադրուեցաւ  գեղարուեստական  յայտագիր, ուր ներքին ապահովութեան ուժերու  նուագախումբին  ընկերակցութեամբ   ելոյթ  ունեցան   լիբանանցի երգիչ- երգչուհիներ:

Յայտագիրին  ամենաոգեւորիչ  բաժինը անկասկած  Հ.Ե.Ը. «ԱՐԻՆ»  պարախումբին    ելոյթն էր, որ  արժանացաւ ներկաներու  ջերմ  գնահատանքին:  Մեր  պարախումբը, գեղարուեստական  ղեկավար Գայիանէ Մածունեանի  ղեկավարութեամբ եւ պարախումբի վարչութեան  ժրաջան  անդամուհիներուն  աջակցութեամբ յաջորդաբար   կատարեց «Շորոր» (աղջիկներ),  «Գողթան» (տղաք),  Արամ Խաչատրեանի «Ջրածաղիկներու Պար»ը եւ  «Շաւալին՝ խոշիպիլազիք»  պարերը: