Մահուան 60-Ամեակին Առիթով՝ ՌԱԿ-ի Մեծ Երախտաւոր Միքայէլ Նաթանեանի Վերանորոգ Դամբարանի Օրհնութիւն

Արմենական Կազմակերպութեան  վերջին մարտիկ՝ Հայ Ազատագրական Պայքարին, Հայ Դատին, Հայ Ազգին ու Մշակոյթին նուիրեալ ՌԱԿ-ի մեծ երախտաւոր Միքայէլ Նաթանեանի մահուան 60-ամեակին առիթով իր վերանորոգուած դամբարանին օրհնութեան արարողութիւնը, տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 9 Նոյեմբեր 2014-ի կէսօրուայ ժամը 12:30-ին, Ֆըրն էլ Շըպպէքի Ազգային Գերեզմանատան մէջ – Պէյրութ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *