ՄՕՏ ՕՐԷՆ ԼՈՅՍ ԿԸ ՏԵՍՆԷ ՌԱԿ-Ի ԵՐԱԽՏԱՒՈՐ ԸՆԿԵՐ ՄԿՐՏԻՉ ՄՍԸՐԼԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՐՔ ՄԸ

Մօտ օրէն  լոյս կը տեսնէ ՌԱԿ-ի երախտաւոր ընկեր Մկրտիչ Մսըրլեանի մասին գիրք մը, որ իր Ազգային ու Քաղաքական գործունէութիւնը ներկայացնող լրացուցիչ ու ամբողջական հատոր մը պիտի հանդիսանայ եւ երկրորդը գիրքը՝ ՌԱԿ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ-ի հրատարակութիւններու պատուաբեր շարքին:

Գիրքին հեղինակն է երախտաւոր ընկերոջ զաւակը՝ վաստակաշատ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանը: Այս շատ կարեւոր հրատարկութիւնը ոչ միայն լոկ կենսագրական մըն է, այլ՝ է նաեւ Հայ ժողովուրդին ընդհանրապէս եւ Լիբանանահայ գաղութին ու մասնաւորաբար երախտաւորին պատկանած կուսակցութեան ու միութեան՝ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան եւ ԹՄՄ-ի, ինչպէս նաեւ «ԶԱՐԹՕՆՔ» օրաթերթի հիմնադրութեան պատմական մէկ կարեւոր ժամանակաշրջանը ամփոփող անզուգական  աղբիւր մը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *