• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Նոր Հրատարակութիւններ

06.05.2019   01:13

Պատրաստեց՝ ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

–          «Արեւմտահայերէնը 21-րդ դարուն. Մարտահրաւէրներ եւ նոր մօտեցումներ», խմբագիրներ՝ Պետրոս Տէր Մաթոսեան եւ Պառլօ Տէր Մկրտիչեան, Հայագիտական Ուսմանց Ընկերութեան հրատարակութիւն, Գալիֆոռնիոյ նահանգային համալսարանի հրատարակչութիւն, Լոս Անճելոս, 2019 (10 հեղինակներու ուսումնասիրական յօդուածներու ժողովածու) (անգլերէն): Լոյս տեսած է Գալուստ Կիւլպենկեան հիմնարկութեան հայկական համայնքներու բաժանմունքի նիւթական օժանդակութեամբ:

– Աքչամ Թաներ, «Սպանութեան հրամաններ – Թալէաթ փաշայի հեռագրերն ու Հայոց ցեղասպանութիւնը», անգլերէնէ թարգմանեց Անդրանիկ Իսրայէլեան, խմբագիր՝ Արմէն Սարգսեան, Newmag հրատարակչութիւն, Երեւան, 2019:

– Գառնուզեան Ճէյմզ վեր., «Վերադարձ դէպի Այրարատեան Լեռնաշխարհ» + «Առաջին հայկական համագումարը (3-6 սեպտ. 1979, Փարիզ)», հրատարակութիւն «Սփիւռք» պարբերաթերթի – Լիբանան, Երեւան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչութիւն, 2019, 228 էջ (հրատարակիչին ներածական խօսքը, Արարատիզմի գաղափարախօս վեր. Ճէյմզ Գառնուզեանի (1926-1998) գրքոյկին վերահրատարակութիւնը, համագումարին ամբողջական թղթածրարը, յաւելուած):

–          Զէյթլեան-Ուայթենփաուղ Հեղնար, «Պակսող էջերը – Միջնադարեան ձեռագիրի մը արդի կեանքը – Ցեղասպանութենէն՝ արդարութիւն», Ա. Մ. Ն., փետրուար 2019, 436 էջ (Թորոս Ռոսլինի մանրանկարած «Զէյթունի Աւետարան»ի՝ մայր ձեռագիրէն պակսող եւ Ա. Մ. Ն.ի Ճէյ. Փոլ Կէթթի Թանգարանին մէջ 2010-ին յայտնուած 8 էջերու նկարագրականին ընդմէջէն՝ 700 տարուան ձեռագիրի ոդիսականին եւ Մեծ Եղեռնին ներկայացումը) (անգլերէն):

– Թումանեան Յովհաննէս, «Առիւծասիրտ Նազարը», թարգմանիչներ՝ Նշան Կիւրեհ եւ Ալիս Պետիկեան, նկարազարդումը՝ Էմինէ Պորայի, «Արտէն» հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, 8 մարտ 2019, 56 էջ (25 x 25 սմ.) (Թումանեանի «Քաջ Նազար»ի թարգմանութիւնը, Թումանեանի կենսագրութիւնը) (թրքերէն): «Ծրագիրին իր նպաստը բերած է «Փոքրիկ» կայքէջը»:

– Թօլայեան Երուանդ, «Կավռօշ-Նամէ», աշխատասիրութեամբ Հենրիկ եւ Արծուի Բախչինեաններու, հրատարակութեան պատրաստեց Սեւան Տեյիրմէնճեան, «Արաս» հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, փետրուար 2019, 600 էջ (15 x 21 սմ.) («Կավռօշ» երգիծաթերթի խմբագիր եւ հրատարակիչ, դերասան, 1936-ին հայրենադարձած Երուանդ Թօլայեանի թատերական եւ խմբագրական գործունէութեան յուշերը) (թրքերէն): Մեկենաս՝ Սարգիս Քիւլէկէլ՝ ի յիշատակ իր տիկնոջ՝ Էմմա Քիւլէկէլի:

– Մալխաս [Արտաշէս Յովսէփեան],     «Զարթօնք», Ա.-Դ. հատորներ, խմբագիր՝ Կարօ Յովհաննէսեան, վերահրատարակութիւն Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան, Պէյրութ, 2019:

– Մարտիկանեան Աւրորա (Արշալոյս Մարտիկեան), «Հայաստանի կործանումը – Զանգուածային ջարդերէն ճողոպրած երիտասարդուհիի մը անհաւատալի պատումները», անգլերէնէ թարգմանեց Թոմա Տիլան(եան), «Արարատ» հրատարակչութիւն, հաւանաբար՝ Փարիզ, 12 մարտ 2019, 205 էջ (ֆրանսերէն):

–          Մորիս Պեննի եւ Զէ’եւի Տրոր, «Երեսնամեայ ցեղասպանութիւն – Թուրքիոյ կողմէ իր քրիստոնեայ փոքրամասնութեանց բնաջնջումը 1894-1924», Հարվարտի համալսարանի հրատարակչութիւն, Ա. Մ. Ն., 24 ապրիլ 2019, 672 էջ (15,5 x 23,4 սմ.) (Իսրայէլի Նեկեւ քաղաքի «Պէն Կուրիոն» համալսարանի դասախօս հեղինակները կը ներկայացնեն նաեւ Հայոց ցեղասպանութիւնը) (անգլերէն):  

– Շահամիրեան Յակոբ եւ Պատուական-Թուֆանեան Սաթենիկ, «Որոգայթ փառաց – Հանրապետական ծրագիր մը Արեւելքի մէջ ԺԸ. դարուն», թարգմանեց Սաթենիկ Պատուական-Թուֆանեան, «Ինալքօ» հրատարակչութիւն, Փարիզ, նոյեմբեր 2018, 530 էջ (1773-ին առաջին անգամ լոյս տեսած հայկական «սահմանադրութեան» ուսումնասիրութիւնը, անոր թարգմանութիւնը, ներածութիւն, վերջաբան, 11 բաժիններով յաւելուած, յապաւումներու, նկարներու ու քարտէսներու եւ օգտագործուած աղբիւրներու ցանկեր) (ֆրանսերէն)։

– Շամլեան Վարդգէս, «Յուշագրական ալպոմ», Մոնթրէալ, 2018, 388 էջ (լիբանանահայ, այնուհետեւ Գանատա հաստատուած հանրածանօթ իրաւաբանին եւ հասարակական-քաղաքական գործիչին յուշերը Լիբանանի եւ Գանատայի մէջ իր գործունէութեան մասին):

– Պետրոսեան Դաւիթ, «Կարսի 1920թ. ինքնասպանները», «ՎՄՎ-պրինտ» հրատարակչութիւն, Երեւան, 2019, 84 էջ (10,1 x 14 սմ.) (Կարսի 30 հոկտեմբեր 1920-ի դաւաճանական յանձնումին պատմագիտական գնահատականը եւ արժանապատուութենէ մղուած քանի մը անձնասպաններու մասին վկայութիւնները):

– Տէր Պալեան Յակոբ, «Հայոց ցեղասպանութենէն վերապրածի յուշերը Ատանայէն մինչեւ Մոսուլ», հայերէնէ թարգմանեց Կլատիս Տէր Պալեան, ներածութիւնը, խմբագրումը եւ ծանօթագրութիւնները՝ Ռեմոն-Յարութիւն Գէորգեանի, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան տպարան, Անթիլիաս, 2019 (ֆրանսերէն):

– Քարանեան Մեթեու, «Հայկական Բարձրաւանդակը – Արեւմտեան Հայաստան եւ 1918-ի Հայաստանի առաջին հանրապետութիւնը»,   Ա. Մ. Ն., 2019, 312 էջ (20,5 x 27,7 սմ.) (պատմական ուղեցոյց, բազմաթիւ քարտէսներ, 200-է աւելի լուսանկարներ Հայաստանի ոչ միայն արեւմտեան հատուածէն, այլեւ Կարսի մարզէն ու հայոց հայրենիքի գրաւեալ ուրիշ տարածքներէն) (անգլերէն):

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր