• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Շադիվանքի Մէջ Գիտահետազօտական եւ Վերականգնման Աշխատանքներ Պիտի Իրականացուին

06.12.2017   17:09

Պետական պիւտճէի միջնաժամկէտ ծախսային ծրագիրներու յատկացումներուն հաշուին՝ 2018-2020 թուականներուն Շադիվանքին մէջ պիտի իրականացուին վերականգնման աշխատանքներ:

Նախատեսուած է 2019-ին 5 500.0 հազար դրամ` համալիրի պեղման եւ գիտանախագծային փաստաթուղթերու մշակման (պեղում` 2 000.0, նախագծում` 3 300.0 հազար դրամ), իսկ 2020-ին` 15 000.0 հազար դրամ` վերականգնման աշխատանքներու սկզբնական փուլի իրականացման համար: Աշխատանքը պիտի շարունակուի յետագայ տարիներուն, մինչ համալիրին ամբողջացումը:

Այս մասին, ըստ «Armenpress.am»-ի, կը տեղեկացնէ ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան Պատմութեան եւ մշակութային յուշարձաններու գործակալութեան Յուշարձաններու վերականգնման բաժինի պետ Գայիանէ Նազլուխանեանը:

Շադիվանքը կը գտնուի Շադին գիւղէն 4 քմ արեւելք` ձորամէջի բարձրադիր գոգաւորութեան վրայ: Համաձայն Ստ. Օրբէլեանի վկայութեան` անիկա կառուցուած է 929 թուականին Բագրատունի Աբաս Ա. թագաւորի գահակալութեան շրջանին: Բաղկացած է եկեղեցիէն եւ վանական միաբանութեան բնակելի ու այլ շինութիւններէ:

1671-1674 թուականներուն եկեղեցին վերակառուցուած է ջուղայեցի գրասէր վաճառական Մահտեսի Յակոբի ջանքերով: Եռանաւ  եկեղեցի է իր բոլոր յատկանշական կառոյցներով: Ունի երեք մուտք, 8 լուսամուտ: Վանքը եղած է Սիւնիքի կրթական խոշոր կեդրոններէն եւ XVII դարուն ունեցած է 70-90 հոգինոց միաբանութիւն, դպրոց, գրատուն, որոնք վանքի առաջնորդ տէր Սարգիսի համար հիմք հանդիսացած են կառուցելու, այսպէս կոչուած, Ծատուրի կամուրջը, որմէ այսօր պահպանուած է այդ ինքնատիպ կառոյցին ընդամէնը մէկ մասը:

Շադիվանքի համալիրը կը գտնուի կիսաւեր վիճակի մէջ: Ծածկի սալաքարերը խախտուած ու թափած են, տանիքի առանձին մասերը դարձած վտանգաւոր: Վանքին շրջակայքը նկատելի են թափուած քարեր: Անցնող գարնան փլուզուած է բրգաձեւ պարիսպին մէկ հատուածը:

 

Share Button

Մեկնաբանել

Լրատուութեան գործընկեր