• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԱՅՍՕՐ. «Զարթօնք» 83 Տարեկան

26.09.2019   11:35

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – 83 տարիներ առաջ, պատմութեան մէջ այսօր՝ 26 Սեպտեմբեր 1937-ին, երկար երկունքէ ետք ու մեծ զոհողութիւններու գնով լոյս տեսած է մեր թերթը:

«Զարթօնք». ազգային-քաղաքական, հասարակական և գրական օրաթերթ: Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան  պաշտօնաթերթ: Լոյս կը տեսնէ 1937էն ի վեր (որոշ ընդհատումներով): Հիմնադիրները եղած են Միհրան Տամատեան եւ Յովսէփ Սեքսենեան: Արտօնատէրը և առաջին պատասխանատու տնօրէն՝ Բարունակ Թովմասեան: Առաջին խմբագիրը եղած է բանաստեղծութեան իշխան Վահան Թէքէեան, որուն յաջորդած են հոյլ մը խմբագրապետեր, որոնց մէջ յատուկ դիրք կը գրաւէ Գերսամ Ահարոնեան, որ թերթը ձեռներէցութեամբ խմբագրած է զայն հասցնելով իր ոսկեդարին: 2015էն ի վեր «Զարթօնք»ի գլխաւոր խմբագիրն է սեւակ Յակոբեան:

«Զարթօնք» իր էջերով կը պարզաբանէ ՌԱԿի ծրագիրն ու տեսակէտները: Կը լուսաբանէ Լիբանանի, Հայաստանի և միջազգային քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային անցուդարձը: Լայն տեղ կը յատկացնում սփիւռքի հայ համայնքներուն ազգային եւ եկեղեցական  կեանքին: Կ՛անդրադառնայ ազգապահպանման եւ երիտասարդական հարցերուն, ջատագովն է  հայրենադարձութեան: Ան իր հրատարակութեամբ եւ աշխարհով մէկ տարածումով կ՛օժանդակէ Հայաստան-սփիւռք կապերու ամրապնդման:

Ունեցած է եւ ունի կանանց, մանկապատանեկան, գրական-մշակութային, մարզական ու գրական բաժիններ: Նոր տարուայ եւ այլ յիշարժան առիթներով և կուսակցական յոբելեաններու առիթով լոյս կ՛ընծայէ բացառիկ թիւեր եւ յաւելուածներ:

Ունեցած է «Զարթօնք սփոր» (1955-57, 1959, խմբագիր՝ Վարուժան Պետիկեան) և «ալ-Եաքզա» արաբերէն յաւելուածները: Վերջին՝ արաբերէն լեզուով յաւելուածը 2000ականներուն լոյս ընծայուած է ՌԱԿի օրուայ պետական երեսփոխան Յակոբ Գասարճեանի ջանքերով:

«Զարթօնք»ի ընտանիքը հրապարակային եւ այլ ձեռնարկներով շուտով պիտի  նշէ իր 83ամեակը:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր