• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Պատմութեան Մէջ Այսօր. ԱԼՊԵՐԹ ԽԱՉԱՏՈՒՐՈՎ

08.03.2019   00:01

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Ալպերթ Խաչատուրով (8 Մարտ 1930, Տաշքենտ, Ուզպեքական ԽԸՀ – 8 Փետրուար 1976, Տաշքենտ), շարժա-թատերական բեմադրիչ, Ուզպեքական ԽՍՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ (1957)։

Ծնած է 1930 թուականին Տաշքենտ քաղաքը։ 1948 թուականին աւարտած է Տաշքենտի շարժանկարի դերասաններու դպրոցը, իսկ 1953 թուականին՝ Տաշքենտի Օսթրովսկիի անուան գեղարուեստա-թատերական հիմնարկի բեմադրիչի բաժինը։ 1953 թուականէն եղած է Նամանկանի Նաւոյիի անուան թատրոնի գլխաւոր բեմադրիչը, իսկ 1960 թուականէն՝ Խամզայի անուան ակադեմական թատրոնի բեմադրիչը։

1960-1976 թուականներուն աշխատած է Ուզպեքֆիլմի մէջ որպէս բեմադրիչ։ Դասաւանդած է Տաշքենտի երաժշտական ուսումնարանը եւ Օսթրովսկիի անուան թատերական հիմնարկը։

Մահացած է 1976-ին:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր